Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Barbaros Hayreddin Paşa, Osmanlı Donanması’nın ilk Kaptan-ı Deryası ve kaptan paşasıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun Akdeniz’i ele geçirmesini sağlayan hatta Avrupalı kimi tarihçilere göre Akdeniz’i Osmanlı Gölü haline getiren eşsiz bir deniz komutanıdır. İşte bu makalemizde sizlere, Osmanlı tarihine adını altın harflerle yazdıran Barbaros Hayreddin Paşa’nın hayat hikayesini sunacağız.


Barbaros Hayretin Paşa, asıl adı Hızır Reis olmasına rağmen hemen hemen hiçbir tarih kitabında gerçek adıyla anılmamaktadır. Dönemin padişahı Yavuz Sultan Selim tarafından kendisine “Dinine Hayırlar Sağlayan” manasındaki “Hayreddin” ismi verilmiştir.

Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi
Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir? Hayatı Hakkında Bilgi

Barbaros Hayreddin Paşa, Oruç Reis’in kardeşidir ve aslında Barbaros lakabını da abisinden miras almıştır. Olay şöyle gelişmiştir; Avupalı denizciler, kızıl rengine yakın sakala sahip olmasından dolayı Oruç Reis’i sakal manasındaki “Barbo” ve kırmızı kızıl manasındaki “Rosso” kelimelerinden türeyen Barborosso adıyla anmışlardır. Oruç Reis’in ölümünden sonra Barbarosso ismi, kardeşi Hayreddin Paşa’ya geçmiştir.

Ali Nadir Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri
Barbaros Hayreddin Paşa, kardeşleri İlyas ve Oruç ile beraber birçok deniz savaşında beraber başarılar elde ettiler. Hayatı boyunca nice zaferler kazanan Barbaros, Avrupa’da ün saldı ve Avrupalılar çocuklarını Barbaros geliyor diye korkutmaya başladılar.

Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir?
Barbaros Hayreddin Paşa Kimdir?

Barbaros Hayrettin Paşa, önce tüccar olarak hayal kırıklığına uğramış, sonra korsan olarak yağmaladığı gemilerden elde ettiği ganimetlerle ticaret yapmıştır. Korsanlıktan donanma komutanlığına atanarak Osmanlı sınırlarını genişleten ilk ve tek denizci olması sebebiyle de tarihe geçmiştir.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Hayatı
Barbaros Hayreddin Paşa'nın Hayatı

Barbaros Hayreddin Paşa, 1478 yılında 12 Adalar’dan biri olan Midilli’de doğmuştur. Babası Türk Arnavut kökenli olan Vardari Yakup Ağa’dır. Annesi ise Rum kökenli Katerina’dır. Babası Yakup Ağa, Midilli’yi fetheden Osmanlı ordusunda görev yapmış bir sipahidir.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Ticaretten Korsanlığa Geçişi
Barbaros Hayreddin, üç kardeşinden biri olan İlyas ile birlikte genç yaşta ticarete atılmaya karar vermişti. Ancak deniz ticareti yaptıkları sırada Rodos Şövalyeleri tarafından ele geçirilip mallarına el konulmuştur. Bir süre sonra serbest bırakılan Hayreddin, yaşadığı bu olayların etkisiyle ticarete devam etmemiş ve korsan olmaya karar vermiştir. Daha sonra Oruç Reis de kendi işini bırakarak Hayreddin ile birlikte korsanlık yapmaya başlamıştır.

Hayreddin ve Oruç Reis, Akdeniz’in en güçlü korsanı haline geldikten sonra Tunus Sultanı ile anlaşarak oranın Halk-ül Vaad liman kalesini kullanmaya başlamıştır. Denizdeki gemilere saldırıp yağmalayarak malları ele geçiren Hayreddin ve Oruç Reis, bu malları Tunus’taki pazarda satışa sunmuş, karşılığında Tunus Sultanı’na düzenli olarak 5’te 1 oranında vergi ödemiştir.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Yavuz Sultan Selim İle İlk Teması
Hayreddin ve Oruç Reis için dönüm noktası 1516 yılı olmuştur. O sene ele geçirdikleri yüklü bir gemiyi armağan olarak Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’e göndermişler, karşılığında Yavuz’un hem övgüsünü hem güvenini ve bolca hediyelerini kazanmışlardır. Ayrıca ağabeyleri İshak da aynı yıl kendilerine katılmış ve o günden sonra sadece korsancılıkla yetinmeyip aynı zamanda Afrika’nın kuzeyindeki bazı toprakları da fethetmeye başlamışlardır.  Daha sonra İspanyollara karşı savaş açan kardeşler, Tenes Tiemsen ve Oran şehirlerini fethetmiş ve ayrıca Cezayir’i boyunduruk altına almışlardır.

Bu zafer sonrası Oruç Reis, Cezayir’in hükümdarlık koltuğuna oturmuştur. Ancak bir sene sonra İspanyollar Araplar ile anlaşarak karşı atağa geçmiş ve Oruç Reis ile İshak öldürülmüştür. Bu olay sonrasında hayatta kalan Hayreddin, Yavuz Sultan Selim adına para bastırıp hutbe okutarak ona bağlılığını bildirince, Yavuz Sultan Selim de Hayretin Paşa’yı kendi korumasına alarak Cezayir Beylerbeyi olarak atadığını ilan etmiştir.

Daha sonrasında ise Tunus’un ve Tlemsen’in Beyleri birleşerek Hayreddin Paşa’ya saldırma kararı almış, Cezayir şehri dışındaki yerleri tekrar ele geçirmiş, Cezayir halkını ise Hayreddin Paşa’ya karşı ayaklandırmışlardır. Hayreddin Paşa bu ayaklanmaları güçlükle bastırmış ve İspanyol Donanması’nı yenilgiye uğratmıştır. Ancak buna rağmen Cezayir’de daha fazla tutunamayacağını anlayarak orayı terk ederek Seyşel Adaları’na geçmiştir.

Hayreddin Paşa’nın Osmanlı Kaptan-ı Deryalığına Getirilmesi
Takvimler 1520’yi gösterdiğinde Hayreddin Paşa, Avrupa’nın Akdeniz kıyılarındaki şehirleri yağmalayarak yüklü miktarda ganimet elde etmeye başlamıştır. 5 yıl sonra Cezayir’i tekrar ele geçiren Hayreddin Paşa, ardından Cenevizli ünlü komutan Andrea Doria’ya karşı zafer kazanmıştır. Bu zaferin aslı şöyledir: Vefat eden Yavuz Sultan Selim’in yerine tahta geçen Kanuni Sultan Süleyman, ordusunu Almanya Seferine yolladığı sırada Cenevizli Andrea Dora, Mora Kıyıları’na karşı atağa geçerek Osmanlı’yı zor duruma sokmuştur.

Bunun üzerine Kanuni Sultan Süleyman, Hayreddin Paşa’yı saraya davet etmiş, Andrea Dora’nın donanmasına karşı savaşmasını teklif etmiştir. Bu teklifi kabul eden Hayreddin Paşa, Osmanlı Donanması’nın başına Kaptan-ı Derya rütbesiyle getirilmiş ve ardından da Dora’yı mağlubiyete uğratmıştır. Getirildiği makamın hakkını vermiştir. Ancak bu savaş, Dora ile ilk karşılaşması olmamış, daha sonraki yıllarda da Dora ile karşı karşıya gelmiştir.

1534 yılında Osmanlı Donanması’nın başında tekrar Akdeniz’e açılan Barbaros Hayreddin Paşa, hem İtalya kıyılarına karşı saldırıya geçmiş hem de Tunus’u ele geçirmiştir. Fakat bir sene sonra Andrea Dora, Hayreddin Paşa’ya karşı bir baskın düzenlemiş Tunus’tan ayrılarak İstanbul’a dönmek zorunda kalmıştır. 2 sene süren bir hazırlık sürecinden sonra daha güçlü bir donanmayla tekrar Akdeniz’e inen Barbaros Hayreddin Paşa, İtalya kıyılarına saldırmış ve Akdeniz’deki Venedik Adaları’nı fethederek Osmanlı’nın sınırlarını Akdeniz’de iyice genişletmiştir.

Preveze Deniz Savaşı
Sadece Osmanlı tarihinin değil aynı zamanda dünya tarihinin de gelmiş geçmiş en büyük zaferlerinden biri olan Preveze Deniz Savaşı’nda yaklaşık 80 bin asker birbiriyle çarpışmıştır. Bunların 20 bini Barbaros Hayreddin Paşa komutasındaki Türk Donanması, 60 bini ise Osmanlı’nın Akdeniz’de yayılmasını engellemek isteyen ve onlarca farklı milletten oluşan Haçlı Donanması’ydı. Haçlı Donanması’nın başındaki isim Barbaros Hayreddin Paşa için hiç de yabancı biri değildi: Andrea Dora!

Mithat Paşa Kimdir? Hayatı ve Eserleri
700’e yakın donanma gemisine sahip olan Haçlı ordusu, 122 kadırgadan oluşan Osmanlı ordusu ile Arta Körfezi’nde karşı karşıya gelmiştir. Barbaros Hayreddin Paşa hiçbir gemisini kaybetmemiş, aynı zamanda Haçlı ordusunun 128 gemisini birden alt etmeyi başarmıştır.  128 gemiden 29’unu ganimetleriyle birlikte ele geçiren Osmanlı Donanması büyük bir zaferin sahibi olmuş böylece Akdeniz’deki hakimiyetini tüm dünyaya ilan etmiştir.

Barbaros Hayreddin Paşa’nın Ölümü
Fransa Kralı, kendisine saldıran Şarlken’e karşı 1543 yılında  Kanuni’den yardım istemiş bunun üzerine Kanuni de Barbaros Hayreddin Paşa’yı yardıma göndermiştir. Fransızlar ile birleşen Barbaros Hayreddin Paşa,  Nice kentini tekrar ele geçirerek Fransızlara iade etmiş bir yıl sonra tekrar İstanbul’a dönmüştür. 4 Temmuz 1546’da İstanbul’da hayata gözlerini yuman Barbaros Hayrettin Paşa, Beşiktaş’ta kendi adına açılan bir türbeye defnedilmiştir.

Yahya Kemal’in Barbaros Hayreddin Paşa’ya Yazdığı Şiir
Yahya Kemal'in Barbaros Hayreddin Paşa'ya Yazdığı Şiir

Türbesi’nin bulunduğu Beşiktaş’a 1943 yılında Barbaros Hayreddin Paşa’nın heykeli dikilmiştir. Ünlü vatan şairimiz Yahya Kemal’in, Hayreddin Paşa’ya yazdığı şu şiir, heykelin arka kısmına işlenmiştir;

Deniz ufkunda bu top sesleri nerden geliyor?
Barbaros, belki, donanmayla seferden geliyor!
Adalar`dan mı? Tunus`dan mı, Cezayir`den mı?
Hür ufuklarda donanmış iki yüz pare gemi
Yeni doğmuş aya baktıkları yerden geliyor;
O mübarek gemiler hangi seherden geliyor?

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.