Türkiye’de Milliyetçilik Nedir?

Düzenle

Türkiye’de Milliyetçilik Nedir?

Milliyetçilik
Milliyetçilik, 19. yüzyıldan itibaren dünyada dalgalar hâlinde yayılan bir ideolojiolarak Osmanlı Devleti’nin siyasetini etkilemiştir.

Dünyada “her milletin bir devleti olması” fikrini temsil eden Milliyetçilik akımı, Osmanlı aydınlarının söylemini de dönüştürmüştür. 

19. yüzyıl Milliyetçilik ideolojisi halkların yaşadıkları toprak üzerinde egemenlik kurması, vatandaşlık hakları ve ulusal kimlik, “halkların kendi kaderlerini tayin hakkı” gibi kavramlarla dünyayı etkilemiştir. 

Türkiye’de Milliyetçilik Nedir?
Türkiye’de Milliyetçilik Nedir?

Dolayısıyla milliyetçilik ideolojisi Emperyal gelenekteki Teba/Hükümdar ikiliğini sarsmıştır. 

Yeni milliyetçilikdalgalarıyla başa çıkmak için ortaya “imparatorluk vatanseverliği” kavramı ortaya çıkmıştır. 

Özetle “imparatorluk vatanseverliği” dağılma döneminde azınlıkları n bağımsızlık faaliyetlerine tepki olarak gelişmiştir. Bu tepki çeşitli ideolojilerde kendini açıkça göstermektedir.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.