İdare hukukunda anayasal ilkeler nelerdir?

Düzenle

İdare hukukunda anayasal ilkeler nelerdir?

İDARE HUKUKUNDA ANAYASAL İLKELER:

-Hukuk devleti ilkesi: Faaliyetlerinde hukuk kurallarına bağlı olan, vatandaşlarına hukukî güvenlik sağlayan devlet

-Laiklik ilkesi: Devletin din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesi bakımından tarafsız olması

-Merkezden ve yerinden yönetim ilkesi: İdarenin topluma sunacağı hizmetlerin başkent adı verilen devlet merkezinden ve tek elden yürütülmesi merkezden yönetim , mahalli 

İdare hukukunda anayasal ilkeler nelerdir?
İdare hukukunda anayasal ilkeler nelerdir?

-Yetki genişliği ilkesi: 

Merkezden yönetimin taşra teşkilatındaki bazı kamu görevlilerine belli konularda kendiliğinden karar alma ve uygulama yetkisi verilmesidir.

-İdarenin bütünlüğü ilkesi: Üniter devlet yapısına uygun şekilde idareyi oluşturan kuruluşların birbiriyle uyum içerisinde bir bütün olarak çalışmasıdır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.