Geçici Süreli Öğretmen Ataması Yapılacak

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Geçici Süreli Öğretmen Ataması Yapılacak 

Geçici Öğretmen Ataması Yapılacak
Geçici Öğretmen Ataması Yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı pictes projesi kapsamında yeni geçici öğretmen ataması yapacak.

İlgili Duyuru: 
GEÇİCİ SÜRELİ TÜRKÇE ÖĞRETİCİ, ARAPÇA ÖĞRETİCİ ve REHBERLİK DANIŞMANI ALIMINA İLİŞKİN DUYURU 
1638 “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi’’ (PICTES) kapsamında Suriyeli öğrencilere proje illerindeki okul ve kurumlarda (geçici eğitim merkezleri, halk eğitim merkezleri vb.) Türkçe öğretmek amacıyla “Türkçe Öğretici”; Arapça öğretmek amacıyla ‘’Arapça Öğretici’’; rehberlik hizmetlerini yürütmek amacıyla da "Rehberlik Danışmanı” olarak geçici süreli eğitim personeli istihdam edilecektir. 

Proje kapsamında istihdam edilecek geçici süreli eğitim personeli, ihtiyaç bulunan proje illerindeki okullar ile geçici eğitim merkezleri (GEM) veya diğer eğitim kurumlarındaki (halk eğitim merkezi gibi) açık kontenjanlara, Bakanlığımız 2017 yılında yapılan Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatına giren ancak ataması yapılmayan Türkçe öğretmenliği, Arapça öğretmenliği ile Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik branşındaki yedek adaylardan mülakat puanları üstünlüğüne göre (Mülakat puanları eşit olması durumunda KPSS puanları dikkate alınacaktır.[1]) yerleştirme yapılacaktır. 

Geçici Süreli Öğretmen Ataması Yapılacak
Geçici Süreli Öğretmen Ataması Yapılacak 

Tercihler, 15-20 Kasım 2017 tarihleri arasında proje resmî internet sitesi adresinden görev yapılmak istenen okul veya kurumlar seçilerek yapılacaktır. Posta veya başka bir yolla başvuru kabul edilmeyecektir.

TANIMLAR 
Genel Müdürlük : Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü, 
Proje/PICTES :Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi, İdare :Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi Proje Yönetim Merkezi, Geçici Süreli Öğretici: Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli, 
Türkçe Öğretici : Proje kapsamında Geçici Koruma Altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Türkçe öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli, 
Arapça Öğretici : Proje kapsamında geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Arapça öğretmek için geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli, 
Rehberlik Danışmanı: Proje kapsamında Geçici Koruma Altındaki Suriyeli öğrencilere eğitim kurumlarında Rehberlik hizmeti vermek üzere geçici süreli istihdam edilecek eğitim personeli, 
GEM : Geçici Eğitim Merkezi, 
HEM : Halk Eğitim Merkezini ifade eder. 

GENEL ŞARTLAR 
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 
1.2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak, 09.2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edinim ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak, İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde “Öğretmenlik” mesleğini yerine getirmeye engel bir durumu bulunmamak, Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı, görevden uzaklaştırmayı gerektiren bir ceza almamış olmak, Askerlik hizmetini tamamlamış, askerlik görevini 1 yıl erteletmiş veya bu hizmetten muaf olmak, Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak. 

1.8. FETÖ/PDY veya herhangi bir bölücü terör örgütü ile irtibatı veya ilişkisi olmamak; yapılan soruşturmalarda yer almamak; adli veya idari ceza almamış olmak; özel öğretim kurumlarından çalışanlardan lisansı iptal edilmemiş ve herhangi bir disiplin soruşturması sonucu ile bu suçlardan ceza almamış olmak,; KHK cezası ile ihraç edilmemiş olmak; OHAL, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulunun 04.08.2016 Tarih ve 2016/6 Değişik İş Esas, 2016/12 Karar Sayılı kararı, Yargıtay 16. Ceza Dairesinin 2015/3 Esas, 2017/3 Karar Sayılı Kararlarının, atamalarda ve atamaların yapılmasından sonra meydana gelecek durumların göz önünde bulundurulacağının kabul edileceğinin bilincinde olmak. 

1.9. Sağlık durumu yönünden öğretmenlik görevini yapmasına engel bir durumu bulunmamak. 

ÖZEL ŞARTLAR 
2.1. Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler 
2.1.1. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak, 2.1.2. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatından en az 60 puan almış olmak, 2.1.3. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan eğitim fakültelerinin Türkçe Öğretmenliği alan mezunu olmak, 2.1.4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak. 
2.2. Geçici Süreli Arapça Öğreticiler
2.2.1. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak, 
2.2.2. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatından en az 60 puan almış olmak, 
2.2.3. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Fakültelerin Arapça Öğretmenliği, Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü[2], Mütercim-Tercümanlık Bölümü (Arapça)[3] mezunu olmak, 
2.2.4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak. 
2.3. Geçici Süreli Rehberlik Danışmanları 
3.3.1. Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama mülakatına girmiş ancak ataması yapılmamış olmak, 
3.3.2.Bakanlığımız Sözleşmeli Öğretmen Atama Mülakatından en az 60 puan almış olmak, 
2.3.3. Üniversitelerin dört yıllık lisans öğretimi yapan Eğitim Fakültelerinin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü/Anabilim Dalı ile Eğitimde Psikolojik Hizmetler Bölümü/Anabilim Dalı veya Psikoloji Bölümü[4] mezunu olmak, 
2.3.4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yükseköğrenimlerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş 

İŞİN NİTELİĞİ 
3.1. Türkçe Öğretici: Proje illerinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okul ve kurumlarda Türkçe öğretmek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 
3.2. Arapça Öğretici: Proje illerinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okul ve kurumlarda Arapça öğretmek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 
3.3. Rehberlik Danışmanı: Proje illerinde Suriyeli öğrencilerin bulunduğu okul ve kurumlarda rehberlik hizmeti vermek ve eğitim faaliyetlerinde bulunmak. 

GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİNE İLİŞKİN HUSUSLAR 
4.1. İşin sözleşme süresi 8 (sekiz) ay olup, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında “Belirli Süreli İş Sözleşmesi” imzalanacaktır. 
4.2. Geçici olarak görevlendirilecek Türkçe Öğreticiler, Arapça Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları okullarda/kurumlarda 4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında belirtilen sürelerde çalışacaktır. 
4.3. Geçici olarak görevlendirildiği okulda/kurumda çalışma sürelerini dolduramazlarsa başka okullarda veya kurumlarda da görevlendirilebilecektir. 
4.4. Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin hizmet alanı sözleşmede belirlenen iş alanıdır. 

BAŞVURU 
5.1. Başvuru tarihi: 15-20 Kasım 2017 Başvurular, 20 Kasım 2017 tarihi mesai bitimine kadar proje resmi internet sitesinden yapılacaktır. 
5.2. Başvuru Şekli ve Tercihlerin Alınması: 
5.2.1. Adaylar, Proje resmi internet sitesinden  “Tercih Formu”nu doldurup onaylayacaklardır. Eksik veya yanlış bilgi girişi yaparak tercihlerini tamamlayan adayların başvurusu geçersiz olacaktır. Bu nedenle adayların tüm başvuru sürecinde bilgilerini kontrol ederek onaylamaları gerekmektedir. 5.2.2. Tercih ettikleri okul/kurumlara yerleşemeyenler, “Proje kapsamında ihtiyaç duyulan diğer okul/kurumlara görevlendirmeyi kabul ediyorum.” tercihini işaretledikleri takdirde, Proje kapsamındaki 23 ildeki okul/kurumlardan herhangi birine yerleştirileceklerdir (bkz. Ek 2). 

SONUÇLARIN AÇIKLANMASI, SÖZLEŞMEYE ve ORYANTASYON EĞİTİMİNE DAVET
6.1. Yerleştirme sonuçları, tercih işlemlerini müteakiben Ekte yer alan takvime göre internet sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca başvuru sayfasında adaylarca bildirilen iletişim bilgilerine göre (SMS veya e-posta yoluyla) bilgilendirme yapılarak taahhütname imzalamaya, sözleşme imzalamaya ve oryantasyon eğitimine davet gönderilecektir. 
6.2. Geçici süreli öğretici adayları, göreve başlamadan önce oryantasyon eğitimine alınacaktır. 
6.3. Sözleşmeye davet Mülakat puanının sırasına göre yapılacaktır. En yüksek puandan başlayarak Proje illerindeki yapılan tercihlere göre eksik kontenjan sayısı kadar Türkçe Öğreticisi ve Rehberlik danışmanı sözleşme imzalamak ve oryantasyon eğitimine katılmak üzere Eğitimin yapılacağı il merkezine davet edilecektir. 

SÖZLEŞME İMZALANMASI AŞAMASINDA İSTENEN BELGELER 
7.1. Mülakat puanına ve tercihlerine göre yerleştirmesi yapılıp, sözleşme imzalamaya davet edilen kişilerden oryantasyon eğitimine gelirken aşağıdaki belgelerin asıllarını yanlarında getirmeleri istenecektir: Noter Onaylı Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesi (e-Devletten alındığı takdirde noter onayı gerekmemektedir.) Adli Sicil Belgesi (e-Devletten alınabilir.) İkametgâh Belgesi (e-Devletten alınabilir.) Nüfus Cüzdan Fotokopisi Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınabilir.) KPSS Sonuç Belgesi İki Adet Fotoğraf (son 6 ay içerisinde çekilmiş) Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) 

NOT: e-Devlet kapısından alınan belgeler için noter onayı gerekmemektedir. 
7.2. Oryantasyon eğitiminden sonra görevlendirilen geçici süreli eğitim personelinden yukarıdaki belgelerin birer onaylı örneğini (sağlık kurulu raporu hariç) yerleştirildikleri il millî eğitim müdürlüğüne (il proje koordinatörlüğüne) teslim etmeleri istenecektir. 

ÜCRET 
8.1. Geçici olarak görevlendirilen öğreticilerin maaşları, “Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi Projesi” tarafından karşılanacaktır. 

DİĞER HUSUSLAR 
9.1. Bir öğreticinin, Sözleşmeyi imzaladıktan ve göreve başladıktan sonra, görevlendirme şartlarını taşımadığının sonradan anlaşılması veya görevlendirme şartlarından herhangi birini sonradan kaybetmesi durumunda, görevi ile ilgili tüm işlemler iptal edilerek sözleşmesi feshedilecektir. 
9.2. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır. 
9.3. Proje Yürütücüsü, proje kapsamında imzalanan sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme yetkisine sahiptir.
9.4. İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında, ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır. 
9.5. İş bu teknik şartname 9 maddeden ve alt maddelerinden oluşmaktadır. 

Not: Proje kapsamında istihdam edilen Geçici Süreli Türkçe Öğreticiler, Arapça Öğreticiler ve Rehberlik Danışmanları, Bakanlığımızca yapılan öğretmen alımı süreci sonunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu Kapsamında atamaları yapılması durumunda; sözleşmeleri proje idaresi tarafından feshedilerek Bakanlığımızda görevlerine başlayabileceklerdir. Bu duyuru Millî Eğitim Bakanlığı “Öğretmen Alım Duyurusu” değildir. 

Proje kapsamında GEÇİCİ SÜRELİ EĞİTİM PERSONELİ alımına ilişkin bir duyurudur. Geçici süreli öğreticiliğe başvuran adaylar kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılır. Başvuru ve yerleştirmelerle ilgili her türlü açıklamanın adaylara duyurulması, proje resmi internet sitesi  adresinden yapılır.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.