Borç ilişkisinde def’i hakları nelerdir?

Düzenle

Borç ilişkisinde def’i hakları nelerdir?

DEF’İ HAKLARI
Bir hakkın varlığını kabul etmekle beraber, herhangi bir nedenle o hakkın geçici veya kesin olarak yerine getirilemeyeceği şeklinde yapılan savunmalardır.

Hakim tarafından kendiliğinden dikkate alınmaz. Tarafların ileri sürmesi gerekir.

Def’i türleri:

Borç ilişkisinde def’i hakları nelerdir?
Borç ilişkisinde def’i hakları nelerdir?

– Zamanaşımı Def’i: Borcun olduğu ancak zamanaşımına uğradığı gerekçesiyle ödenmeyeceği savunası.

– Borcun muaccel olmadığı def’i: Borcun henüz ödeme zamanının gelmediği yönünde yapılan savunma.

– Takas Def’i: Borcun olduğu ancak aynı zamanda karşı alacağın da olduğu savunması.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.