Atmosfer Nedir? Özellikleri ve Katmanları Nelerdir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Atmosfer Nedir? Özellikleri ve Katmanları Nelerdir?

Dünyayı ve diğer gök cisimlerini çepeçevre saran, farklı katmanlardan oluşan gaz tabakasına atmosfer adı verilmektedir. Gece ve gündüz arasındaki sıcaklık farkını dengeleyen atmosfer, canlılar üzerinde koruyuculuk vazifesi görmektedir. Hava veya gaz yuvarı gibi isimlerle de bilinen atmosfer çeşitli gazlardan oluşmaktadır. Atmosferin özellikleri, tabakaları ve yeryüzü için önemi yazımızda detaylıca anlatılmıştır.

İçinde yaşadığımız dünyanın çevresini tamamen saran, gözümüzle göremediğimiz bir gaz tabakası vardır. Hava ya da gaz küre olarak da isimlendirilen bu gaz tabakasının terimsel ismi atmosferdir. Atmosferin tamamı birçok gazdan ve su buharından oluşmuştur. Gaz oranları ve miktarları az çok belli olsa da dünyada var olan yaşam, insanların doğayı kötü kullanması sonucunda gaz oranlarında değişmeler görülebilmektedir. Atmosfer denen hava kütlesinin dünyanın şekline bağlı olarak oluşan, sınırları net olmayan bir şekli vardır.

Ekvatordan şişik, kutuplardan basık olan dünyamızı saran atmosfer de kutuplarda ve ekvatordaki yer çekiminin de etkisi ile benzer bir şekle sahiptir. 

Atmosfer Nedir? Özellikleri ve Katmanları Nelerdir?
Atmosfer Nedir? Özellikleri ve Katmanları Nelerdir?

Atmosfer kutup noktalarında daha ince, ekvator civarında daha geniş yapıdadır. Atmosfer denen bu havasal yapının dünyadaki yaşamı doğrudan etkilediği bilinmektedir. Solunan oksijen, dünyayı yaşanabilir hale getiren hava şartları atmosfer sayesinde vardır ve belli bir düzende ilerlemektedir. Bu yapının bozulmasına bağlı olarak son dönemde, küresel ısınma dediğimiz dünya için zararlı bir tehlikeli durum ortaya çıkmıştır.

Navigasyon 

1. Atmosfer Nedir?

2. Atmosferin Özellikleri Nelerdir?

3. Atmosferin Görevleri Nelerdir?

4. Atmosferin Katmanları Nelerdir?

Troposfer

Stratosfer

Mezosfer

Termosfer

Ekzosfer

5. Okur Yorumları

Atmosfer Nedir?
İnsanların, hayvanların, bitkilerin ve diğer canlıların içinde yaşadığı dünyayı çevreleyen, içeriği tamamen çeşitli gazlardan oluşan hava kütlesine atmosfer adı verilmektedir. Atmosfer sadece dünyayı değil, diğer gök cisimlerini de bir gaz kütlesi halinde sarmaktadır. Gaz yuvarı da denilen atmosfer kütlesinin, en alt sınırı üzerinde gezindiğimiz kara ile, gördüğümüz deniz suyu ile çakışmaktadır. Atmosfer; azot, oksijen, karbondioksit, neon, helyum, hidrojen, ksenon ve kripton gibi gazlardan meydana gelmektedir. Farklı katmanlardan oluşan atmosferin, katmanlar arası sınırları ve üst sınırları keskin bir şekilde belli değildir. Üst sınır, yer çekiminin etkisi ile belirlenmektedir ve uzay dediğimiz alan içerisindedir. Atmosferdeki gazlar, tarih boyunca beslenmeye devam etmiş ama beslenme kaynakları dünya dışı olarak belirlenmiştir.

Atmosferin Özellikleri Nelerdir?
Atmosfer dünya için bu kadar önemli bir noktadayken ne yazık ki insanlar atmosferin önemini anlamamıştır. Günümüzde yapılan yanlışlar, yaşadığımız dünyayı hor kullanma, havaya çeşitli gazların salınmasına neden olan eylemler, atmosferin yapısını ve atmosfer içindeki ozon tabakasını zedelemiştir. Uzmanlar yoğun araştırmalar sonucu onarım ihtimalini bulmuş olsalar da atmosfere ve dünyaya gerekli önem verilmedikçe tüm çabalar sonuçsuz kalacaktır.

Atmosferi meydana getiren gazların %78 kadar bir bölümü azottur. Kalan %22’lik kısmın %21’i oksijen ve %1’i çeşitli diğer gazlardır.

Gazlardan oluşan bu hava kütlesinin çok küçük bir kısmı dünyanın içerisindedir. Yaklaşık 11 km dünya yüzeyi içinde olan atmosferin büyük kısmı uzaydadır.

Atmosferde de belirli sıcaklık ölçüsü vardır ve sıcaklığın derecesi yüksekliğe göre değişiklik göstermektedir.

Atmosfer kütlesinin 5,1 x 1015 ton gibi ciddi bir miktarda olduğu tahmin edilmiştir ama bu konuda net bilgi elde etmek imkansızdır. Bu şekilde bakıldığında atmosferin büyük olduğu düşünülse de bu hava kütlesi aslında dünyanın kütlesinin milyonda biri kadardır.

Atmosferin tamamı tatsız, kokusuzdur ve çok hızlı hareket eder. Atmosfer dediğimiz hava kütlesinin bir rengi de yoktur.

Atmosferin üst sınırı ile ilgili olarak net bilgiler bulunmamakla birlikte, 30 km civarında olduğuna yönelik tahminler bulunmaktadır.

Atmosfer kütlesi, dünyanın dönüş hareketine eşlik etmektedir. Bu birliktelik olmasaydı atmosfer ile dünya arasındaki sürtüşmeden ciddi yangınlar çıkabilirdi.

Atmosferin Görevleri Nelerdir?
Atmosfer kütlesi, dünya için hayati önem taşımaktadır. Nefes alabilmek, uzay etkilerinden korunmak için atmosfere ihtiyaç vardır. Atmosferde var olan katmanların her birinin kendine has özellikleri ve görevleri vardır. Atmosferin dünya için önemi ve en önemli görevleri şunlardır;

Atmosferin en önemli görevi, güneşten gelen zararlı ışınların emilmesi ve gün içi sıcaklıkların dengelenmesidir.

Atmosfer ayrıca dünyada yaşamı gerekli kılan iklim koşullarının dengelenmesi için de önemli bir göreve sahiptir.

Dünyanın ve çevresinde var olan sistemlerin düzgün çalışması için atmosferin varlığı önemlidir.

Atmosfer dünya ile birlikte döndüğü için sürtünmeden dolayı oluşabilecek yanmanın da önüne geçmiş olur.

Canlıların dünyada yaşamına devam edebilmesi için gereken gazların hepsi bu hava kütlesi içinde bulunmaktadır.

Güneşten gelen zararlı ışınların insanlara ulaşmaması için aracı olan atmosfer, aynı konumuyla dünyanın aşırı ısınmasını da engellemektedir.

Atmosfer, güneşten dünyaya ulaşan ısının makul miktarlarda dağılmasını sağlamaktadır. Böylece güneş ışığı gelen yerlerin yanında gölge alanlarda sıcak olmaktadır.

Atmosferin Katmanları Nelerdir?
Atmosfer adı verilen hava kütlesinin kendi içerisinde 5 farklı katmanı vardır. Katmanların oluşmasında içerdikleri gazların, yer çekiminin ve yoğunluğun etkisi söz konusudur. Katmanlar arası geçişler keskin değil belirsizdir. Genel olarak katmanları hakkında bilgiyi aşağıdaki gibi sıraladık; ama şu bilgiyi de vermeden geçmeyelim. Atmosferin 70-500 km arasındaki kısmına iyonosfer adı verilmektedir. Atmosferin tabakaları ve özellikleri genele olarak şöyledir;

Troposfer
Yeryüzüne temas eden ilk katman olan troposferde gazlar en yoğun hallerindedir. Atmosferde var olan gazların %75’i bu katmanda bulunmaktadır, bu nedenle atmosferin en önemli tabakasıdır. Troposferin yeryüzü ile buluştuğu nokta her zaman daha sıcaktır. Sıcaklık yukarı çıkıldıkça; 100-200 metrede 0,5 derece civarında azalmaktadır. Dünyanın tamamında görülen meteorolojik olayların hepsi troposferde gerçekleşmektedir. Bunun en önemli nedeni atmosferdeki su buharının tamamının bu katmanda bulunmasıdır.

Stratosfer
Stratosfer, troposferin bir üst katmanıdır ve troposferden farklı olarak stratosferde sadece yatay hava hareketleri görülür. Troposferden sonra 50 km yüksekliğe kadar stratosfer katmanı yer alır. Katmanın tamamında sıcaklık -45 ile -50 derece arasındadır ve ısıda ciddi değişiklikler olmaz. Ozon tabakası denilen ozon gazları bu tabakanın üst kısmında konumlanmıştır.

Mezosfer
Şemosfer olarak da bilinen mezosfer, kendi içinde ozonosfer ve kemosfer şeklinde iki katmana ayrılmaktadır. Stratosferden sonra 80 km’lik bölümü kaplar. Ozonosferin görevi güneşten gelen zararlı ışınları tutmakken; kemosferde gazlar iyonlarına ayrılmaya başlamıştır.

Termosfer
Güneş ışınlarının en yoğun hissedildiği katman olan termosfer, mezosferden sonraki 400 km’lik kısmı kapsar. Bu ismi güneş ışınları parçalayarak iyonlar haline getirmesinden gelmektedir. Bu katmada elektron alışverişi ciddi seviyedir. Dolayısıyla haberleşme sinyalleri ve radyo dalgalarının iletimi güçlüdür. Güneş ışınlarının çok yoğun hissedildiği termosferde sıcaklık 200-1600 derece arasında değişebilir.

Ekzosfer
Atmosferin en üst tabakası olan ekzosferde yer çekimi en düşük seviyede olduğundan gaz oranı da çok azdır. Daha çok hafif gazlardan helyum ve hidrojen bulunan ekzosferin kesin sınırı bilinmemektedir. Gazların çok seyrek olduğu bu katmanda, yerçekimi de çok düşüktür.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.