Akarsu Nedir? Türkiye’nin Akarsuları ve Özellikleri Nelerdir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

Akarsu Nedir? Türkiye’nin Akarsuları ve Özellikleri Nelerdir?

Akarsu bir eğim boyunca sürekli veya bazı dönemlerde akan suyu ifade etmektedir. Her akarsuyun başladığı bir nokta yani kaynağı bulunmaktadır. Akarsular yüzyıllardır insanlar tarafından içme suyu, tarım alanlarını sulama, enerji üretme gibi birçok alanda kullanılmıştır. Yazımızda Türkiye’deki akarsuların genel özelliklerinden detaylı bir şekilde bahsedilmiştir.


Akarsular yeryüzünün şekillenmesinde oldukça önemli bir paya sahiptir. Akarsular gerek doğadaki canlılar, gerek insanlık için yüzyıllardır içme suyu kaynağı olarak kullanılmıştır. Tüm akarsular yer çekimi ve eğim sebebiyle iniş aşağı akarlar. Akarsuların hızı taşıdıkları suya, akarsu yatağının eğimine ve daralıp genişlemesine göre değişmektedir.

Eğer yatak daralır ve su çoğalırsa akarsu hızı artar, tam tersi yatak genişleyince hız yavaşlamaktadır. Akarsuları küçükten büyüğe doğru tanımlayacak olursak; en küçük akarsu deredir, derelerin birleşmesiyle çay, bunların ikisinin birleşmesiyle de ırmaklar oluşmaktadır. Genel olarak tatlı sudan meydana gelen akarsular insanların temel su ihtiyacını karşılamaktadır.

Akarsu Nedir? Türkiye’nin Akarsuları ve Özellikleri Nelerdir?
Akarsu Nedir? Türkiye’nin Akarsuları ve Özellikleri Nelerdir?

Dere Nedir? Nasıl Oluşur? Özellikleri Nelerdir?
İçme suyu olarak kullanımının yanında taşımacılık, spor, enerji üretimi, tarımsal alanları sulama gibi faaliyetlerde de akarsulardan yararlanılmaktadır. Değişen yağış miktarları ve sıcaklık akarsuların taşıdığı su miktarını doğrudan etkilemektedir. Buna bağlı olarak farklı iklimlerdeki akarsu rejimleri birbirinden farklı olmaktadır.

Navigasyon 

1. Akarsu Nedir?

2. Akarsu İle İlgili Bilinmesi Gereken Bazı Terimler

Akarsu Havzası

Akarsu Debisi

Akarsu Vadisi

Akarsu Rejimi

Su Bölüm Çizgisi

Akarsu Kaynağı

Akarsu Yatağı

Akarsu Ağzı

Akarsu Kolu

Akarsu Ağı (Akarsu Drenajı)

3. Türkiye’deki Akarsuların Özellikleri

4. Türkiye’nin Başlıca Akarsuları

Karadeniz’e Dökülenler

Marmara Denizi’ne Dökülenler

Ege Denizi’ne Dökülenler

Akdeniz’e Dökülenler

Basra Körfezi’ne Dökülenler

Hazar Denizi’ne Dökülenler

5. Türkiye’deki Akarsu Havzaları

Açık Havzalarımız

Kapalı Havzalarımız

6. Konu Hakkında Bilgilendirici Video

7. Sonuç ve Okura Sorular

8. Okur Yorumları

9. Bilgi Alabileceğiniz Diğer Kaynaklar

Akarsu Nedir?
Akarsular
Akarsu yeryüzünde ve yer altında belli bir yatak içerisinde, sürekli veya zaman zaman akan sudur. Başka bir ifadeyle ise akarsu; yağmur, kar, buz ve kaynak sularının belli bir yatak içinde toplanıp, yeryüzünün eğimi boyunca akan su olarak tanımlanabilir.

Ova Nedir? Oluşumlarına Göre Ovalar? Türkiye’deki Ovalar
Akarsular erimiş madensel tuzlar açısından zengindir. İnsanlık tarihinin başlangıcından bu yana akarsulardan yararlanıldığı için, eski çağlarda da günümüzde de yerleşim merkezleri akarsu kenarlarına kurulmuştur. Kıyı bölgelerindeki akarsular direkt denize dökülürken, karasal iklim yaşanan iç bölgelerde veya çöllerdeki akarsuların büyük kısmı buharlaşma ile yok olmaktadır

Akarsu İle İlgili Bilinmesi Gereken Bazı Terimler
Akarsu Terimleri

Akarsu Havzası Akarsuyun tüm kollarının toplandığı bölgeye akarsu havzası adı verilmektedir. Akarsu havzası akarsuyun kaynağı ile ağzı arasında, akarsuya su veren tüm alanı kapsamaktadır. Sularını denize ve okyanusa ulaştırabilen akarsulara açık havza; sularını denize ulaştıramayan, bir göle, bataklığa döken veya çölde buharlaşarak yok olan akarsu havzalarına ise kapalı havza denmektedir.

Akarsu Debisi
Akarsu debisi veya akımı, akarsuyun herhangi bir kesitinden birim zamanda geçen su miktarını ifade etmektedir. Akarsu debisi genellikle m3/sn olarak ifade edilir. Akarsuyun debisi yağış miktarı, kaynak suları, zeminin özelliği, yağış tipi, sıcaklık ve buharlaşma gibi etmenlere bağlı olarak yılın farklı zamanlarında değişkenlik göstermektedir.

Akarsu Vadisi
Akarsuyun içinde aktığı yatağı aşındırmasıyla oluşmuş çukurluklara akarsu vadisi denir.

Akarsu Rejimi
Akarsu akımının yıl içerisinde gösterdiği değişimlere akarsu rejimi denmektedir. Kar erimelerinin ve yağışların fazla olduğu yerlerde akarsu rejimi yükselirken; sıcaklık ve buharlaşmanın fazla, yağışların az olduğu yerlerde akarsu rejimi düşmektedir. Buna bağlı olarak 3 tip akarsu rejimi görülmektedir.

Düzenli Rejimli Akarsu; Akarsuyun taşıdığı su miktarının yıl içinde çok fazla değişkenlik göstermediği akarsu rejimidir. Yağışın düzenli olduğu ekvatoral bölgelerde bu tip akarsu rejimi görülmektedir.

Düzensiz Rejimli Akarsu; Akarsu akımının yıl içerisinde çok büyük değişkenlikler gösterdiği akarsu rejimidir. Yağış rejiminin düzensiz olduğu muson, savan ve karasal iklim görülen yerlerde düzensiz akarsu rejimi görülmektedir.

Karma Rejimli Akarsu; Nil nehri gibi farklı iklim bölgelerinden geçen akarsuların rejimidir.

Su Bölüm Çizgisi
İki akarsu havzasını birbirinden ayıran sınıra su bölüm çizgisi denir. Genellikle dağların doruk noktalarından geçmektedir.

Akarsu Kaynağı
Akarsuyun doğduğu yer, alandır.

Akarsu Yatağı
Akarsuyun içinde aktığı eğimli, çukur alana akarsu yatağı denir.

Akarsu Ağzı
Akarsuyun göl, deniz, okyanus veya bir başka akarsuya döküldüğü yere akarsu ağzı denir.

Akarsu Kolu
Genel olarak akarsudan daha küçük, ana akarsuya havzada karışan her bir akarsuya akarsu kolları adı verilmektedir.

Akarsu Ağı (Akarsu Drenajı)
Akarsu havzasının içindeki kollarıyla birlikte oluşturduğu ağa akarsu ağı denmektedir. Akarsu havzasının eğimine, zemini oluşturan taşların yapısına göre değişik tipte akarsu drenajları oluşmaktadır.

Türkiye’deki Akarsuların Özellikleri
Ülkemiz akarsu açısından oldukça şanslı bir ülkedir. Genel olarak içme suyu, taşımacılık, balıkçılık, enerji üretimi ve turizm alanlarında faydalanılan akarsularımızın genel özellikleri şunlardır;

Türkiye’nin yarımada olması ve Kuzey Anadolu – Toros Dağları’nın uzanış biçiminden dolayı akarsularımızın boyları kısadır.

Kışın yağan karların erimesi sebebiyle, ülkemizdeki akarsuların akımları en yüksek seviyeye ilkbahar aylarında ulaşır.

Hidroelektrik enerji potansiyelleri yüksektir.

Çoruh, Fırat, Dicle, Aras ve Kura gibi akarsular ülkemiz sınırları içerisinde doğup, ülke dışına dökülen akarsulardır.

Meriç ve Asi nehirleri ülke sınırları içinde doğup, ülkemiz içinden geçerek denize dökülürler.

Akarsularımızın akış yönü genellikle doğu – batı yönündedir.

Sınırlarımız içerisinde doğup, kendi sınırlarımızda kıyıya dökülen en uzun akarsuyumuz 1355 km uzunluğundaki Kızılırmak’tır.

Doğu Anadolu ve Karadeniz Bölgesi’nde yatak eğimleri fazla olduğundan buradaki akarsular derin vadiler içinden akmaktadır. Böyle akan akarsularda taşkınlar olmaz, fakat Meriç nehrinde hemen her sene taşkınlar meydana gelmektedir.

Karadeniz Bölgesi’nde yağışlar düzenli ve sürekli olduğundan buradaki akarsular her zaman bol su taşırlar.

Karadeniz Bölgesi en geniş açık havzaya sahip bölgedir, ülkemiz akarsularının üçte biri Karadeniz’e dökülür.

Marmara Bölgesi’ndeki akarsuların havzaları dar, boyları kısadır.

Ege Bölgesi’nde eğim az olduğu için bu bölgedeki akarsular menderesleri meydana getirmişlerdir.

Türkiye’nin Başlıca Akarsuları

Türkiye’deki Akarsular

Karadeniz’e Dökülenler
Çoruh Nehri: En önemli kolları Doğu Anadolu’dan gelen Tortum ve Oltu Çayları’dır. Oldukça derin bir vadi içinde aktığından rafting sporları için elverişlidir. Gürcistan’dan denize dökülür.

Yeşilırmak: Üç ana koldan doğan nehrin en uzun kolu Kelkit’tir. Kelkit Erzincan’dan doğar, Erbaa Ovası’na gelir, burada Yeşilırmak kolu ile birleşerek Çarşamba Deltası’ndan Karadeniz’e dökülür.

Kızılırmak: Sınırlarımız içerisinde doğup, yine sınırlarımız kıyılarından denize dökülen akarsuyumuzdur. En uzun kolu Sivas’tan gelir. Bafra Ovası’ndan denize dökülür. Üzerinde Hirfanlı ve Altunkaya Baraj Gölleri bulunmaktadır.

Harşit: Trabzon ve Gümüşhane Dağları’ndan doğar.

Bartın Çayı: Küre Dağları’ndan doğar.

Sakarya Nehri: Afyon’un kuzeyindeki Emir Dağları’ndan doğar. Porsuk ve Ankara Çayları’nı alarak Adapazarı Ovası’ndan denize dökülür.

Marmara Denizi’ne Dökülenler
Susurluk Çayı: Simav yakınlarından doğar. Karacabey Ovası’nı geçtikten sonra Nilüfer Çayı ile birleşir ve denize dökülür.

Ege Denizi’ne Dökülenler
Meriç: Kaynağını Bulgaristan topraklarından alan Meriç Nehri Türkiye – Yunanistan sınırlarını oluşturur.

Gediz: İç Anadolu’daki Murat Dağı’ndan doğar. İzmir Körfezi’nin kuzeybatısından denize dökülür. Üzerinde Demirköprü Barajı bulunmaktadır.

Küçük Menderes: Bozdağlardan doğar, Kuşadası Körfezi’nden denize dökülür.

Büyük Menderes: Kaynaklarını İç batı Anadolu’dan, Menteşe ve Göller Yöresinden almaktadır.

Akdeniz’e Dökülenler
Ceyhan: Kaynağını Elbistan havzasını çevreleyen dağlardan alır. Kahramanmaraş’taki Aksu ile birleşir, Çukurova’ya gelir ve İskenderun Körfezi’nden denize dökülür.

Seyhan: Aladağ ve Bolkar Dağları’ndan doğar, Göksu kolu ile birleşerek Adana’dan geçer, Mersin Körfezi’nden denize dökülür. Üzerinde Seyhan Barajı kurulmuştur.

Asi: Lübnan’dan doğar, Antakya’nın doğusundan ülkemize girer ve Samandağ yakınlarından Akdeniz’e ulaşır.

Aksu: Kaynağını Isparta yakınlarındaki Eğridir Gölü ve Davras Dağları’ndan alır, Antalya’dan denize dökülür.

Göksu: Taşeli Platosu’ndan kaynağını alan Göksu Nehri Silifke Ovası’ndan denize ulaşır.

Basra Körfezi’ne Dökülenler

Fırat: Kaynağını topraklarımızdan alıp, sınırlarımız dışından denize dökülen en uzun akarsuyumuzdur. Önemli iki kolu olan Karasu ve Murat Keban Barajı’nda birleşir. Gaziantep ve Şanlıurfa Platoları’nı geçtikten sonra sınırlarımızı terk ederek Suriye’ye girer. Buradan da Irak’tan geçer, Dicle ile birleşir ve Basra Körfezi’ne dökülür. Üzerinde Atatürk, Keban ve Karakaya Barajları bulunur.

Dicle: Bitlis Dağları’nın güney yamaçlarından doğar. Türkiye – Suriye sınırını oluşturduktan sonra Habur Çayı ile birleşerek Irak topraklarına geçer. Daha sonra Zap Suyu ile birleşir ve Basra Körfezi’ne dökülür. Üzerinde Devegeçidi Barajı bulunmaktadır.

Hazar Denizi’ne Dökülenler
Aras: Palandöken ve Kargapazarı Dağları’ndan doğar. İran’ın kuzey sınırını oluşturduktan sonra Azerbaycan topraklarında Kura ile birleşir ve buradan Hazar Denizi’ne dökülür.

Kura: Yalnızçam ve Allahuekber Dağları’ndan doğar, Ardahan Platosu’nu geçtikten sonra Gürcistan’a girer. Daha sonra Azerbaycan topraklarına girip Aras ile birleşir ve Hazar Denizi’ne dökülür.

Türkiye’deki Akarsu Havzaları
Akarsu havzalarının açık havza ve kapalı havza olmak üzere iki gruba ayrıldığından daha önce bahsetmiştik. Bu sınıflandırmaya göre akarsu havzalarımız şunlardır;

Açık Havzalarımız
Yeşilırmak, Kızılırmak, Seyhan, Ceyhan, Asi, Bakırçay, Gediz, Küçük Menderes, Büyük Menderes, Yenice, Sakarya, Susurluk, Fırat, Dicle ve Çoruh’tur.

Kapalı Havzalarımız
İç Anadolu Kapalı Havzaları: Tuz Gölü kapalı havzası, Konya kapalı havzası ve Afyon – Akarçay kapalı havzalarıdır.

Göller Yöresi Kapalı Havzaları: Burdur Gölü ve Acıgöl kapalı havzalarıdır.
Van Kapalı Havzası: Van Gölü ülkemizin en büyük gölüdür. Etrafı yüksek dağlarla çevrili olan göle birçok akarsu dökülmektedi.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.