İzohips Haritalarının Özellikleri ve Yerşekillerinin Gösterilmesi - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 02, 2017

İzohips Haritalarının Özellikleri ve Yerşekillerinin Gösterilmesi

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
İzohips Haritalarının Özellikleri ve Yerşekillerinin Gösterilmesi
Bu dersimizde YGS ‘de sıklıkla çıkan 9. sınıf coğrafya dersinin önemi konularından olan İzohips haritaları, İzohips haritalarının özellikleri, izohipslerden profil çıkarma ve İzohipsler de yer şekillerinin gösterilmesi konusunu detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım.

Konuyu bitirdikten sonra aşağıdaki videodan YGS Coğrafya İzohipsler ( Eşyükselti Eğrileri ) ile ilgili Soru Çözüm Videosunu izleyerek konuyu pekiştirebilirsiniz. 

İzohips Yöntemi (Eş Yükselti Eğrileri)
Bu yöntem de yer şekilleri yeryüzünün aynı yükseltiye sahip noktalarının birleştirilmesi ile gösterilir.

İzohipslerin Özellikleriİç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.
Dışarıdan içeriye doğru yükselti artar
Çukur alanlar dışında en dıştaki eğrinin yükseltisi en azdır.
Aralarındaki yükselti farkı her yerde eşittir.
Aynı eğri üzerindeki noktaların yükseltisi aynıdır.
Bir akarsuyun her iki yanındaki izohipslerin yükseltisi aynıdır.
Birbirlerini kesmezler
İzohipslerin sayısı yükselti ve ölçeğe bağlıdır.
Aynı bölgenin küçük ölçekli haritasında izohips aralığı büyük (Ör; 500m), büyük ölçekli haritasında ise izohips aralığı küçük olur (Ör; 50m)
Sıfır metre eğrisi kıyı çizgisini gösterir.
Birbirlerini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltisi eşittir.
İzohipsleri kesen düz çizgiler (->- ) sürekli akarsuları, kesik çizgiler ise ( – – – – ) mevsimlik (dönemlik) akarsuları gösterir.
Ovalarda ve eğimin az olduğu yerlerde eşyükselti eğrileri seyrek geçer.
Dik yamaçlarda eğriler sıktır.
Dağ ve tepelerin olduğu yerlerde eş yükselti eğrilerinin çapı en dıştan en içe doğru gidildikçe küçülür. En içteki eş yükselti eğrisi en yüksek seviyeyi gösterir.
İzohipslerin nokta ile gösterildiği yerler dağ doruklarını yâda çukurluğun dip kısımlarını gösterir.
Çukur alanlar -> işareti ile gösterilir. Bu alanların yükseltisi çevresine göre azdır.
İzohipslerde Yükselti Bulma

izohipslerde-yukselti-bulma

Kıyı çizgisinde yer alan 1 numaralı yer 0 m’dir.
İzohips haritasında 2 numaralı yerin 2400 m’de olduğu belirtilmiştir. Buna göre;
1 ve 2 numaralı yerlerin yükselti farkı 2400 m ‘dir
1 ve 2 numaralı yerler arasında 6 adet aralık bulunmaktadır. Yükselti farkı aralık sayısına bölünür ve komşu iki izohips arasındaki yükselti farkı bulunur. Bu izohipste yükselti farkı 2400/6= 400m dir.
Nokta kıyı çizgisindedir yani 0 m’de
Nokta 800 m’dedir.
6 numaralı yer akarsu yanıdır.
5 numaralı yer akarsuyun ağız kısmıdır.
6 numaralı yerin yükseltisi 400 – 800 m arasıdır.
Akarsuyun aktığı yerdeki birbirini çevrelemeyen komşu izohipslerin yükseltisi aynıdır.
A ve B noktalarının yükseltisi 800 m’dir
7 numaraları yerin yükseltisi 1200 m ‘dir.
Y noktasının geçtiği yerlerde izohips eğrileri birbirinden uzak olduğu için eğim azdır.
X noktasının geçtiği yerlerde izohips eğrileri birbirine yakın olduğu için eğim fazladır


İzohips eğrilerinin birbirlerine iyice yaklaştığı yerlerde (sıklaştığı);
Eğim fazla
Akarsuyun akış hızı fazla
Hidroelektrik potansiyeli fazla
Kıta sahanlığı dar
Ulaşım zor olur.
Kıyı çizgisinde izohips çizgilerinin bir birlerine çok yaklaştığı yerler falez oluşan yerlerdir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder