Coğrafya’nın yararlandığı Diğer Bilimler - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 02, 2017

Coğrafya’nın yararlandığı Diğer Bilimler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Coğrafya’nın yararlandığı Diğer Bilimler
Coğrafya doğal unsurların insana olan etkilerini inceler, bu incelemeyi yaparken doğal ortamlarla ilgilenen diğer bilimlerden yararlanır. Bu bilimler;

Fizik: Yerçekimi, merkez kaç kuvveti, hareket, güç enerji gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Kimya: Su, çözünme, çökelme, karstik şekillerin oluşumu gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Biyoloji: Bitki türleri, bitkilerin dağılışı, hayvan türleri ve dağılışı gibi konularda coğrafya bilimine yardımcı olur.
Matematik: Dünyanın şekli, boyutları, yerel saatler, haritalarda uzunluk, alan, eğim bulma, sıcaklık hesaplama gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Tarih: Geçmiş dönemlere ait coğrafi olayların ortaya çıkarılmasında coğrafyaya yardımcı olur.

Astronomi: Dünyanın geçmişi, güneş sistemi, dünyanın hareketleri, güneş ve ay tutulması gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Jeoloji: Yerkabuğunun yapısı ve oluşumu gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Meteoroloji: Atmosfer ve iklim olaylarının incelenmesinde coğrafyaya yardımcı olur.
Edebiyat: Doğaya ait betimleme, şiir gibi konularda, coğrafyaya yardımcı olur.

Ekonomi: Geçim kaynaklarının belirlenmesi, malların üretilmesi, dağıtılması, pazarlanması, turizm gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
İstatistik: Ülkeye ait çeşitli coğrafi verilerin tespit edilip rakamlarla ifade edilmesi gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Sosyoloji: Toplum hayatında meydana getiren değişimler, yerleşmeler gibi konularda coğrafya ile bağlantılıdır.


Jeofizik: Yerkürenin fiziksel hareketlerini inceler (Depremler vb..)

Botanik: Bitkileri inceler

Zooloji: Hayvanları inceler

Hidroloji: Suyu inceler

Petrografi: Taşları inceler (Kayacın mineral içeriği ve dokusal yapısını inceler)

Pedoloji: Toprak ve oluşumunu inceler

Demografi: Nüfusu inceler

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder