Coğrafya’nın yararlandığı Diğer Bilimler

Coğrafya’nın yararlandığı Diğer Bilimler
Coğrafya doğal unsurların insana olan etkilerini inceler, bu incelemeyi yaparken doğal ortamlarla ilgilenen diğer bilimlerden yararlanır. Bu bilimler;

Fizik: Yerçekimi, merkez kaç kuvveti, hareket, güç enerji gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Kimya: Su, çözünme, çökelme, karstik şekillerin oluşumu gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Biyoloji: Bitki türleri, bitkilerin dağılışı, hayvan türleri ve dağılışı gibi konularda coğrafya bilimine yardımcı olur.
Matematik: Dünyanın şekli, boyutları, yerel saatler, haritalarda uzunluk, alan, eğim bulma, sıcaklık hesaplama gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Tarih: Geçmiş dönemlere ait coğrafi olayların ortaya çıkarılmasında coğrafyaya yardımcı olur.

Astronomi: Dünyanın geçmişi, güneş sistemi, dünyanın hareketleri, güneş ve ay tutulması gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Jeoloji: Yerkabuğunun yapısı ve oluşumu gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Meteoroloji: Atmosfer ve iklim olaylarının incelenmesinde coğrafyaya yardımcı olur.
Edebiyat: Doğaya ait betimleme, şiir gibi konularda, coğrafyaya yardımcı olur.

Ekonomi: Geçim kaynaklarının belirlenmesi, malların üretilmesi, dağıtılması, pazarlanması, turizm gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
İstatistik: Ülkeye ait çeşitli coğrafi verilerin tespit edilip rakamlarla ifade edilmesi gibi konularda coğrafyaya yardımcı olur.
Sosyoloji: Toplum hayatında meydana getiren değişimler, yerleşmeler gibi konularda coğrafya ile bağlantılıdır.


Jeofizik: Yerkürenin fiziksel hareketlerini inceler (Depremler vb..)

Botanik: Bitkileri inceler

Zooloji: Hayvanları inceler

Hidroloji: Suyu inceler

Petrografi: Taşları inceler (Kayacın mineral içeriği ve dokusal yapısını inceler)

Pedoloji: Toprak ve oluşumunu inceler

Demografi: Nüfusu inceler

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.