Coğrafya’nın Bölümleri - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 02, 2017

Coğrafya’nın Bölümleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Coğrafya’nın Bölümleri
Coğrafya Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya olarak iki başlık altında incelenebilir.
Coğrafya Fiziki Coğrafya ve Beşeri Coğrafya olarak iki başlık altında incelenebilir.

A-FİZİKİ COĞRAFYA
Coğrafyanın doğal unsurlarıyla ilgilenen alanına fiziki coğrafya denir. Fiziki coğrafya, yeryüzünde doğal ortamı oluşturan bitki, hayvan, yer şekilleri, sular, iklim toprak gibi öğeleri ve bunlar arasındaki ilişkiyi inceler. İncelediği konulara göre Fiziki Coğrafya aşağıdaki dallara ayrılmıştır.

JEOMORFOLOJİ (Yer şekilleri Bilimi)
Dağ, ova, plato ve diğer yüzey şekillerini inceler ve oluşumunda etkili olan iç ve dış kuvvetlerin etkilerini açıklar. Litosfer bu bilimin araştırma sahasına girer. Jeomorfoloji çalışmalarını yaparken, Jeoloji, Jeofizik, Kartografya, (Haritacılık), Pedoloji (Toprak Bilimi) ve Litoloji (Taş Bilimi) gibi bilimlerden yararlanır.

Yardımcı Bilimleri
Jeoloji
Jeofizik
Pedoloji (Toprak Bilimi)
Litoloji (Taş Bilimi)
Kartografya

HİDROGRAFYA (Su Bilimi)
Okyanus ve denizlerdeki su hareketlerini, gölleri, akarsuları, yeraltı sularını ve dağılışlarını inceler. Hidrosfer bu dalın inceleme alanına girer. Hidrografya bilimi de Hidroloji, Akarsu Bilimi, Göl Bilimi (Limnoloji) ve Okyanus Bilimi (Oseonografya) gibi bilim dallarından yararlanır.

Yardımcı Bilimleri
Hidroloji
Hidrojeoloji
Patamoloji (Akarsu B.)
Limnoloji (Göl B.)
Oseonagrafya

KLİMATOLOJİ (İklim Bilimi)
İklim özelliklerinin oluşmasını sağlayan doğal ortam şartlarını, iklim tiplerini ve bunların yeryüzündeki dağılışlarını inceler. Atmosfer bu dalın ilgi alanına girer. Klimatoloji bilimi, Meteoroloji ve Fizik gibi bilim dallarından yararlanır.

Yardımcı Bilimleri
Meteoroloji
Fizik

BİYOCOĞRAFYA (Canlılar Bilimi) 
Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve dağılışa etki eden coğrafî nedenleri inceler. Biyosfer, coğrafyanın bu bölümünün ilgi alanına girer. Biyo coğrafya Biyoloji, Botanik (Bitki Bilim), Zooloji (Hayvan Bilimi) ve Tıp gibi bilim dallarından yararlanır. 

Yardımcı Bilimleri
Biyoloji
Jeoloji
Botanik
Tıp


B-BEŞERİ COĞRAFYA
Nüfus, Göç, Yerleşme, Ekonomik Coğrafya gibi beşeri unsurların dağılışını inceler
Nüfus Coğrafyası (Demografi)
Yerleşme Coğrafyası
Tarım Coğrafyası
Ulaşım Coğrafyası
Turizm Coğrafyası
Enerji Coğrafyası
Sanayi Coğrafyası
Sağlık Coğrafyası
Siyasi Coğrafya
Kültür Coğrafyası

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder