7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

7. Sınıf İpekyolu Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları İpekyolu Yayınları nda yer alan “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi yeterlilik standardı doğrultusunda analiz edildiğinde, kitapta yer olan bilgilerin kazanımları kazandırmak için yeterli olduğu görülmektedir. İpekyolu Yayınları 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ancak gereğinden fazla ve farklı etkinlik olması öğrencilerin asıl noktayı unutup etkinlikte kaybolmalarına sebep olmaktadır. Bu durumda öğrenciler etkinlik sonucunda ulaşmaları gereken bilgiyi ayırt edememekte ve konuyla ilişkiyi kuramamaktadır. 7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları Etkinliklerin fazla olması zaman bakımından da sorun oluşturmakta, etkinlikleri yapmak için zaman yeterli olmamaktadır. Olayla ilgili daha önce öğretilen bilgi hatırlatılmaktadır (Sayfa 46,52).


Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Kazanımlarla ilgili olmayan çok fazla bilgi bulunmaktadır. Örneğin; sayfa 52 ve 57’de ayrıntılı bilgi, sayfa 48 deki sütle ilgili bilgi, sayfa 40’daki araba farlarıyla ilgili bilgi gibi birçok bilgi gereksizdir. Bu durum öğrencilerde kafa karışıklığına neden olmaktadır. İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları 7. Sınıf Fen Bilimleri Çok fazla etkinlik ve bilginin olmasının yeterli değil abartılı olduğu düşünülmektedir. Sonuç olarak; kitapta yer alan “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesinin yeterlilik standardının bazı kriterlerini taşıdığı tespit edilmiştir. Fen Bilimleri 7. Sınıf İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları Bu yüzden bu ünitenin eleştirel düşünme standartlarından yeterlilik standardını kısmen karşıladığı düşünülmektedir.

Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Sayfa 26
Sayfa 27
Sayfa 28
Sayfa 29
Sayfa 30
Sayfa 31
Sayfa 32
Sayfa 33
Sayfa 34
Sayfa 35
Sayfa 36
Sayfa 37
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
Sayfa 41
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 51
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87
Sayfa 88
Sayfa 89
Sayfa 90
Sayfa 91
Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173

7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları İpekyolu Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları
7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları

İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları 7. Sınıf Fen Bilimleri yer alan “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesi derinlik/genişlik standardı doğrultusunda analiz edildiğinde, olayların ve olguların sebepleri ve sonuçları hakkında açıklamaların yapıldığı görülmektedir. Kitap yazılırken olaylar üzerinde yeterince düşünüldüğü sonucuna varabiliriz. 7. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları İpekyolu Yayınları Problemin altında yatan teoriler, kanunlar belirtilmiş ve problemin karmaşıklığı ortadan kaldırılmıştır. Bu standartla ilgili örnekler Fen ve Teknoloji dersinin doğası gereği kitapta çokça yer almaktadır. 

7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları
7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları Örneğin; sadece “su döngüsünü” anlatmak için Sayfa 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43’deki bilgililer verilmiş “Dönen Su” etkinliği yapılmıştır. Sayfa 56 ve 57’de yazın tellerde meydana gelen uzama, sıcak suya batırılan kavanoz kapağının açılması gibi olayların altında yatan gerçekler açıklanmıştır(Resim 9). Sayfa 77’de buzun suyun üzerinde yüzme sebebi ve suda yaşayan canlılar için önemi hakkında farklı bakış açısı getirilmiş, olaylar ve olgular bilimsel verilere dayanarak derinlemesine açıklanmıştır.


7. Sınıf Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ders Kitabı Cevapları
7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Fen Bilimleri İpekyolu Yayınları Ünitede bunlar gibi birçok örnekle karşılaşmak mümkündür. Sonuç olarak kitapta yer alan “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesinin derinlik/genişlik standardının kriterlerini karşıladığı söylenilebilir. Kesinlik standardını gösteren örnek kitaptan resmedilerek aşağıda sunulmuştur.

-Bilim, iyi zamanlarda servet, kötü zamanlarda bir sığınak ve iyi bir yol göstericidir. (Aristoteles)
-Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirirler. (Ord. Prof Cahit Arf)
-Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. (Hacı Bektaşi Veli)
-Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır. (Aristoteles)
-Bilim yolunda koşulmaz, ağır ağır ilerlenir. (Freud)
-Bilim, servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun; bilimse seni korur. (Hz. Ali)
-Bilim kendini bilmektir. (Yunus Emre)
-Erdemlerin en büyüğü bilimdir. (Farabi)
-Hayal bilimden daha önemlidir, çünkü bilim sınırlıdır. (Albert Eintstein)
-Teknoloji sayesinde insanlar, teknolojinin kendisi hariç her şeyi kontrol edebilecek güce sahip oldular. (John Tudor)
-Bilenle bilmeyen bir olmaz.
-Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.
-Ha okulsuz köy, ha susuz çeşme.
-Kalem kılıçtan keskindir.
-Dünya bir okuldur. Doğumdan ölüme durmadan öğrenelim.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.