5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 18, 2017

5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

5. Sınıf Meb Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Çalışmanın kavramsal çerçevesini oluşturmak amacıyla alan yazın taranmış; yenilenen Hayat Bilgisi programıyla değerlendirilmiş; ilgili kitaplar, makaleler, tezler incelenmiş ve bütünleştirilerek sunulmuştur. 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Daha sonraki aşamada örneklem belirlenerek, örnekleme alınan kitaplar temin edilmiştir. Temin edilen kitaplar çalışmanın alt problemler kısmında belirlenen alt problemlere göre tek tek incelenmiştir. İnceleme işlemi 2005, 2006, 2007 ve 2008 yıllarına ait kitaplar için ayrı ayrı yapılmıştır. Türkçe Meb Yayınları 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Örnekleme alınan kitaplarda, kullanılan noktalama işaretlerinde sınıf düzeyine uyulup uymadığı, kullanılan noktalama işaretlerinde ve yazım kurallarında yanlışlık yapılıp yapılmadığı ve tekörneklik kullanımına dikkat edilip edilmediği belirlenmiştir.


Meb Yayınları 5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları nda kullanılan sözcükler tek tek irdelenerek Türkçe kökenli olup olmadığı araştırılmıştır. Kitaplarda yer alan bütün tümceler sayılarak, tümcelerin içerdiği sözcük sayıları bakımından sınıf düzeylerine uygun olup olmadığı belirlenmiştir. Ayrıca paragraflar arasındaki anlam ve mantık ilişkisi, tümcenin öğeleri, anlatımların açık ve anlaşılır olması gibi ölçütlere göre kitaplar incelenerek veriler elde edilmiştir. Türkçe 5. Sınıf Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Bu aşamalardan sonra elde edilen veriler araştırmanın amaçları doğrultusunda analiz edilerek sonuca ulaşılmıştır.

Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Sayfa 26
Sayfa 27
Sayfa 28
Sayfa 29
Sayfa 30
Sayfa 31
Sayfa 32
Sayfa 33
Sayfa 34
Sayfa 35
Sayfa 36
Sayfa 37
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
Sayfa 41
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 51
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87
Sayfa 88
Sayfa 89
Sayfa 90
Sayfa 91
Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173

5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100


5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Veriler ve verilerden çıkarılan anlamlara bulgular kısmında yer verilerek, yorumlanmıştır. Veriler ve verilerden çıkarılan anlamlar, anlam bütünlüğü sağlanması açısından alt konu başlıkları oluşturularak sunulmuştur.

5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları
5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları


5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Türkçe Meb Yayınları İncelenen kitaplarda, programla kitapların örtüşmediği görülmüştür. Türkçe Programının yazma alanında, birinci sınıfta kullanılacak noktalama işaretleri belirtilmiştir. Fakat incelenen kitaplarında bunlara dikkat edilmemiştir. Türkçe Meb Yayınları 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Programda olmamasına rağmen kitaplarda; ünlem, iki nokta, noktalı virgül, üç nokta, eğik çizgi, virgülün ve kesme işaretinin farklı kullanım alanları birçok kez kullanılmıştır.

5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları
5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Beşinci sınıf öğrencilerinin gelişim düzeyleriyle çelişen, birçok noktalama işaretinin bir arada kullanılması bu düzedeki öğrencilerin zihinlerini karıştırabilir. Üstelik bu noktalama işaretleri dördüncü ve beşinci sınıf programlarında yer almaktadır. 
5. Sınıf Türkçe Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları
5. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları  Yayınları Kullanılan noktalama işaretlerinde birçok yanlış yapılmıştır. Hatta kitaplar kendi içlerinde bile çelişmektedir. Kitapların farklı sayfalarında aynı tümcelere yer verilmesi ve her defasında farklı noktalama işaretlerinin kullanılması göze çarpmaktadır. Örneğin: “Yaşasın Cumhuriyet” tümcesi başka bir sayfada “Yaşasın Cumhuriyet!” şeklinde yazılmıştır. TBMM, bir sayfada “Türkiye Büyük Millet Meclis’i” şeklinde, birkaç sayfa sonra ise “Türkiye Büyük Millet Meclisi” şeklinde yazılmıştır. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder