4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Temmuz 16, 2017

4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 

4. Sınıf  Biryay Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları Fen ve Teknoloji ders kitaplarına ilişkin yapılan bazı çalışmalarda da benzer sonuçlara ulaşılmıştır, 2006; 2008; , 2012; Maskan ve ark, 2007; 2012; Yapıcı ve ark, 2009). Ayrıca bu sonucu arkadaşlarının (2009) yaptığı çalışmada öğretmenler “Program karışık, detaylı ve formalitesi çok.” “Öğretim programında çok fazla etkinlik olması zaman ve değerlendirme konusunda sorunlar yaratmaktadır.” 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları  “Kitaplarda çok fazla etkinlik var.”ifadeleri ile desteklemişlerdir. Fen ve Teknoloji dersinin doğası gereği hazırlanan kitabın eleştirel düşünme standartlarından derinlik/genişlik standardını karşılaması beklenir.


Biryay Yayınları 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Yapılan bu çalışmada da incelenen kitapta yer alan “Maddenin Değişimi ve Tanınması” ünitesinin derinlik/genişlik standardını karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Kitapta olaylar en ince ayrıntısına kadar açıklanmış, olaylara farklı bakış açısı getirilmiş, üzerinde yeterince düşünülmüş, problemin altında yatan gerçekler ortaya çıkarılmıştır. (2010, s.513) Fen Bilimleri 4. Sınıf Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları “Türkiye’de Okutulan Fen ve Teknoloji Kitap Setlerindeki Fen-Teknoloji-Toplum-Çevre (FTTÇ) Konularının Değerlendirilmesi” adlı çalışmasında fen alanlarında özgün etkinliklerin olduğu, etkinliklerin farklı bakış açısıyla değerlendirildiği sonucuna ulaşmıştır.

Sayfa 10
Sayfa 11
Sayfa 12
Sayfa 13
Sayfa 14
Sayfa 15
Sayfa 16
Sayfa 17
Sayfa 18
Sayfa 19
Sayfa 20
Sayfa 21
Sayfa 22
Sayfa 23
Sayfa 24
Sayfa 25
Sayfa 26
Sayfa 27
Sayfa 28
Sayfa 29
Sayfa 30
Sayfa 31
Sayfa 32
Sayfa 33
Sayfa 34
Sayfa 35
Sayfa 36
Sayfa 37
Sayfa 38
Sayfa 39
Sayfa 40
Sayfa 41
Sayfa 42
Sayfa 43
Sayfa 44
Sayfa 45
Sayfa 46
Sayfa 47
Sayfa 48
Sayfa 49
Sayfa 50
Sayfa 51
Sayfa 52
Sayfa 53
Sayfa 54
Sayfa 55
Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58
Sayfa 59
Sayfa 60
Sayfa 61
Sayfa 62
Sayfa 63
Sayfa 64
Sayfa 65
Sayfa 66
Sayfa 67
Sayfa 68
Sayfa 69
Sayfa 70
Sayfa 71
Sayfa 72
Sayfa 73
Sayfa 74
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 77
Sayfa 78
Sayfa 79
Sayfa 80
Sayfa 81
Sayfa 82
Sayfa 83
Sayfa 84
Sayfa 85
Sayfa 86
Sayfa 87
Sayfa 88
Sayfa 89
Sayfa 90
Sayfa 91
Sayfa 92
Sayfa 93
Sayfa 94
Sayfa 95
Sayfa 96
Sayfa 97
Sayfa 98
Sayfa 99
Sayfa 100
Sayfa 101
Sayfa 102
Sayfa 103
Sayfa 104
Sayfa 105
Sayfa 106
Sayfa 107
Sayfa 108
Sayfa 109
Sayfa 110
Sayfa 111
Sayfa 112
Sayfa 113
Sayfa 114
Sayfa 115
Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 121
Sayfa 122
Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 127
Sayfa 128
Sayfa 129
Sayfa 130
Sayfa 131
Sayfa 132
Sayfa 133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 136
Sayfa 137
Sayfa 138
Sayfa 139
Sayfa 140
Sayfa 141
Sayfa 142
Sayfa 143
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 161
Sayfa 162
Sayfa 163
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa 168
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 173

4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Biryay Yayınları Sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100

4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları
4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Fen Bilimleri Biryay Yayınları Bu durum bu çalışmanın sonucu ile paralellik göstermektedir. Eleştirel düşünme kesinlik standardını karşılayan her hangi bir kitapta bilgiler; hatasız, yeterince ayrıntılı, sebep ve sonuç ilişkileri tutarlı olmalı ve kesinlik içermelidir. Bu kapsamada incelenen kitapta yer alan “Maddenin Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi Journal of Research in Education and Teaching Şubat 2146-9199 323 Değişimi ve Tanınması” ünitesinin kesinlik standardını kısmen karşıladığı sonucuna ulaşılmıştır. Fen Bilimleri Biryay Yayınları  4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Kitapta verilen bazı bilgilerin hatalı olması, deney yönergelerinin sebep ve sonuç ilişkisini belirtmemesi kesinlik standardı için olumsuzluk oluştururken, deneylerin çok sayıda olması deneylerin sonucunun doğru yapıldığı zaman kesin olması kesinlik standardı için vazgeçilmezdir. (2012, s.120) “Fen ve Teknoloji Ders Kitaplarındaki Etkinliklerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Yapısal Özelliklerine Göre İncelenmesi” adlı çalışmasında ders kitaplarında deneysel etkinliklere yer verildiğini belirmesi bu çalışmanın sonucunu desteklemektedir.

4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları
4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları Fen Bilimleri Biryay Yayınları  ÖNERİLER Bireylerin fen ve teknoloji konularına hassasiyet göstererek; bilimsel düşünebilmesinde, akılcı kararlar alabilmesinde, yaratıcı çözümler üretebilmesinde ders kitaplarının rolü büyüktür. 


4. Sınıf Fen Bilimleri Biryay Yayınları Ders Kitabı Cevapları
Fen Bilimleri Biryay Yayınları 4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları
Bu kitaplara öğrenme, öğretme ve değerlendirme süreçleri gerçekleştirilirken öğrenciler, öğretmenler ve veliler tarafında en önemli kaynak olarak başvurulur. Bu yüzden ders kitabı yazarlarına bazı sorumluluklar düşmektedir.

Fen bilimi, bilginin tabiatını düşünme, mevcut bilgi birikimini anlama ve yeni bilgi üretme sürecidir (YÖK/Dünya Bankası, 1997). Başka bir deyişle fen bilimi bir doğa bilimidir. İnsanların yaşadıkları çevreyi anlayıp yorumlama, bu karmaşık çevrede bir düzenlilik arama düşüncesini tetikleyen bilgi ve
becerilerin özüdür. Nitelikli insan gücüne ihtiyacın her an arttığı ülkemizde 06-14 yaş grubu çocukların devam ettiği ve zorunlu eğitim dönemini kapsayan ilköğretim kurumlarında fen bilgisi öğretiminin önemli bir yeri bulunmaktadır. Fen bilgisi eğitimi, çocuğun çevresindeki çekici ve şaşırtıcı zenginliğin eğitimidir. Çocuğun yediği besinin, içtiği suyun, soluduğu havanın, vücudunun, beslediği hayvanın, bindiği arabanın, kullandığı elektriğin, ışığın, güneşin eğitimidir. Bu anlamda fen bilgisi eğitimi; çocuğun ilgi ve ihtiyaçları, gelişi düzeyi, istekleri, çevre imkanları göz önüne alınarak, uygun metot ve tekniklerle yapılması gereken, kolay, somut bir eğitimdir. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder