Öğretmenleri Çok Etkileyecek Değişikliklerin Kısa Özeti!

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Öğretmenleri Çok Etkileyecek Değişikliklerin Kısa Özeti! 
2017-2023 yılları arasını kapsayan Öğretmen Strateji Belgesi, 9 Haziran 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlandı. "KARİYER ÖĞRETMENLİKTE 4 YENİ KRİTER OLACAK" Belgede, bir kariyer sisteminin kurulmasının, motivasyonu ve iş performansını olumlu etkileyeceği belirtildi. Yeni kurgulanacak olan kariyer sisteminin 4 ayağı olacak. 1- Öğretmen Yeterliliklerine dayalı olarak yapılacak olan performans değerlendirme sonuçları, 2- Yapılacak sınavlar, 3- Öğrenci başarıları 4- Benzer mahiyetteki kriterler 

"TÜM ÖĞRETMENLER 4 YILDA BİR SINAVA TABİ OLACAK" Belgenin, "2.1 Öğretmenlerin Gelişim İhtiyaçlarını Tespit İçin Periyodik Olarak Yapılacak Bir Performans Değerlendirme Sistemini Hayata Geçirmek" başlıklı bölümünde tüm öğretmenleri yakından ilgilendiren hedefler konulmuştur. Buradaki önemli belirlemeler şu şekildedir: 

1- Öğretmenlerin gelişim ihtiyaçlarının objektif biçimde ortaya konulması ve sürekli mesleki gelişim konusunda teşvik edilmelerinin sağlanabilmesi için öz değerlendirmenin yanı sıra okul müdürü, meslektaş, öğrenci ve veli gibi öğretmene en doğru ve objektif geri bildirim sağlayabilecek kimselerin de değerlendirmeye katıldığı, çoklu veri kaynağına dayanan ve Öğretmen Yeterliklerinin temel alındığı bir performans değerlendirme sisteminin oluşturulacak. 

2- Söz konusu performans değerlendirme sonuçları kariyer basamaklarında ve görevde yükselme, yurtdışında görevlendirme, ödüllendirme ve bireysel mesleki gelişim çalışmalarının planlanması gibi alanlarda objektif ve somut bir kriter olarak dikkate alınacak. 

3- Ayrıca tüm öğretmenler 4 yılda bir sınava tabi tutulacak. Bu sınav sonuçları, yetersiz öğretmenlere yönelik tedbir alınmasında, kariyer gelişimi, terfi ve hizmet puanlaması hesaplamasında dikkate alınacak. 

"ÖĞRETMEN ATAMA SİSTEMİ DEĞİŞECEK " 2018 yılı sonuna kadar hayata geçirilmesi hedefi konulan yeni sisteme göre, çoklu veri kaynağı esas alınacak. Buna göre lisans başarısı da öğretmen alımında etkili olacak.Öğretmen strateji belgesinde, öğretmen seçiminde dikkate alınabilecek kriterler şu şekilde hedeflenmiştir. 


1- Seçme sınavları 

2- Ürün seçki dosyası, (Bundan ne kast edildiği belgede yer almamaktadır) 

3- Öğretmenlik uygulaması değerlendirmesi (Üniversite eğitimi sırasında, okullardaki stajın değerlendirilmesini içermektedir) 

4- Mülakat Yine belgede yer alan hedefe göre, asgari taban puan şartı getirilecek. Ancak bu yeni bir uygulama olmayıp hali hazırda zaten uygulamadadır.Bir diğer önemli husus ise, öğretmenlik alanlarındaki dolululuk oranı yer yıl açıklanacak.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.