Mevlana Kimdir, Eserleri Nelerdir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Mevlana Kimdir, Eserleri Nelerdir?
Hz. Mevlana (Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî) 30 Eylül 1207 tarihinde Afganistan’ın Belh şehrinde doğmuştur. Babası Bahaeddin Veled, annesi ise Mümine Hatun’dur. Mevlana’nın babası ailesi ile birlikte Belh şehrinden ayrılmış ve daha sonra Bağdat’a (Irak), buradan da Mekke’ye gitmiştir. Hz. Mevlana 1225 yılında Gevher Hatun’la evlendi ve babası ile birlikte Alaeddin Keykubad’ın (Selçuklu Sultanı) daveti üzerine Konya’ya geldi (1228). Mevlana, babasının 1231 yılında vefat etmesinden 1 yıl sonra, aynı zamanda babasının müritlerinden biri olan Muhakkık-i Tirmizi’ye 9 yıl boyunca müritlik yaptı. Mevlana bazı kaynaklara göre öğrenimi için Şam’a gitmiştir. Muhakkık-i Tirmizi’nin ölmesinden sonra da bir süre medreselerde ders vermiş ve dersleri Alaeddin Keykubad ile vezirleri tarafından da izlenmiştir.

1244 yılında Şems-i Tebrizi ile tanışan Mevlana’nın tüm hayatı değişti ve sahip olduğu ilimle birlikte gönül adamı haline geldi. Şems-i Tebrizi ile yaptığı konuşmalar sebebiyle çevresinde olanları ihmal eden Mevlana, halkın ve müritlerin tepkisiyle karşılaştı. Bu olayın sonucunda Şems-i Tebrizi 1246’da Şam’a gitti, ancak Mevlana’nın ısrarları üzerine tekrar Konya’ya döndü. Tebrizi, bir türlü bitmeyen tepkiler sonucunda 1247’de aniden ortadan kayboldu. Onun kayboluşuyla ilgili olarak, öldürüldüğü ya da Mevlana’nın üzülmesini istemediği için sessizce Şam’a gittiği yönünde düşünceler vardır. Bu olayın ardından kendini tamamen semaya ve şiire veren Mevlana, Selahaddin Zerkubi ve Hüsameddin Çelebi’yi kendisine sohbet arkadaşları olarak seçti. Hz. Mevlana 17 Aralık 1273 yılında Konya’da vefat etti.

Mevlana
Mevlana’ya Göre Aşk
O’na göre, gerçek bir aşığa aşkın dışındaki her şey haramdır. Maşuk ve İlahi aşk her şeyin içinde ve üstündedir. Bir insanın kendisini yoktan var edeni sevmemesi mümkün müdür? Bu sevgi, esasen onun özündedir ve her şeyin sonu ona varır. Mevlana Fihi Ma-fih isimli eserinde şu şekilde buyurmuştur; “Esas olan sevmektir. İnsan, mayasındaki bu duyguyu arıtmalı ve açıklamalıdır. Bedenimiz bir kovana benzer ve bu kovanın balı ile mumu da ilahi aşktır.” Hz. Mevlana’nın Şems’e, Selahaddin’e ve Çelebi Hüsameddin’e olan aşk da budur. Onların cemalinde Allah nurlarını ve mutlak varlığın kemalini gören Mevlana, Zat-ı ilahiye ‘yi yani gerçek aşkı simgeleştirerek terennüm etmiştir. Mesnevi’sinde şu şekilde buyurmuştur; “Hakiki aşık (erkek) olanın, Allah’tan başka bir temaşası olamaz. Olursa, o aşk değildir ve saçma sapan bir sevda olur.” Mevlana’daki aşk, mesnevisinde buyurduğu gibi tam anlamıyla ilahi bir aşktır ve ondan başka hiçbir şey değildir.

Mevlana, coşkun ve büyük aşkını Şems’in adında simgeleştirmiştir. Kendisinden 20 yaş büyük olan Şems, Mevlana’da kendi cevherini bulduğu ilahi aşkı daha da olgunlaştırmış ve yokluğunda Mevlana, onu aşkın simgesi yapmıştır. Mevlana, ezeli maşukun nurlu ışıklarını ve yüzünün yansımasını her yerde görmektedir. Bir rubaisinde şöyle diyor; “Yine gel, yine gel. Kim olursan ol yine gel. İster Mecusi ol, ister kafir, ister putperest. İster yüz kere bozmuş ol tövbeni. Bu kapı umutsuzluk kapısı değil. Nasılsan öyle gel.” Sonuç olarak o, tüm insanlığı çağırıyor, nurlu ve aydınlık kapısında onlara gerçek yolu yani hak yolunu gösteriyordu.

Mevlana’nın çağrılarına uyanlar, onun etrafında kümeleşerek hidayet yolunu seçiyorlardı. Cahili, fakiri, zengini, bilgini, sultanı, çobanı ve köylüsünden kentlisine kadar Mevlana’nın kapısında bekliyor ve ona uyuyorlardı. Bu aslında ilahi bir çağrıydı ve Konya, bir aşıklar kabesi, gönüller yurdu haline gelmişti.

Mevlana Kimdir
Mevlana’nın Eserleri
Mesnevi: Klasik doğu edebiyatında yer alan bir şiir tarzıdır. Sözlük anlamı ise “İkişer” ya da “İkişerlik” demektir. Edebiyatta her beytin kendi arasında ayrı ayrı kafiyeli ve aynı vezinde olduğu nazım şekillerine Mesnevi adı verilmektedir. Bu şekilde olması sebebiyle, Mesnevi’de yazma kolaylığı vardır ve uzun süren hikayeler ya da konular şiir olarak söylenecekse, kafiye kolay olduğu için mesnevi tarzı seçilmektedir.

Klasik doğu şiirinin bir tarzı olsa da, Mesnevi denildiğinde akla ilk gelen Mevlana’nın mesnevisidir. O, mesneviyi Çelebi Hüsameddin’in arzusu üzerine kaleme almıştır. Katibi olan Çelebi’nin deyişine göre Mevlana, Mesnevi’deki beyitleri Meram’da otururken, gezerken, yürürken ve hatta sema ederken söylüyormuş, kendisi de yazıyormuş. Dili Farsça olan Mesnevi, günümüzde Mevlana Müzesi’nde sergilenmektedir ve elde bulunan Mesnevi’ye göre beyit sayısı da 25.618’dir. Mevlana 6 büyük cildi olan bu Mesnevi’sinde, tasavvufi fikirlerini birbirine ulanmış hikayeler şeklinde anlatmıştır.

Divan-ı Kebir: Şairlerin şiirlerini topladıkları defterlere Divan adı verilir. Divan-ı Kebir ise “Büyük Divan” ya da “Büyük Defter” anlamına gelmektedir. Mevlana’ya ait olan farklı konulardaki şiirlerin hepsi bu divanda bulunmaktadır. Mesnevi gibi, Divan-ı Kebir’in dili de Farsçadır ve içerisinde az sayıda Türkçe, Rumca ve Arapça şiirlerde mevcuttur. 21 küçük Bahir yani divan ile Rubai Divanı’nın birleştirilmesiyle oluşan Divan-ı Kebir’in 40.000’den fazla beyti vardır. Mevlana, Divan-ı Kebir’deki şiirlerinin bazısını Şems Mahlası ile yazmıştır ve bu nedenle divana, Divan-ı Şems adı da verilmektedir. Divan’da bulunan şiirler ise kafiyeler ve vezin dikkate alınarak düzenlenmiştir.

Mektubat: Mevlana’nın öncelikle Selçuklu Hükümdarlarına ve dönemin ileri gelenlerine nasihat amacıyla, kendisinden sorulan ilmi ve dini konularda bilgiler vermek için kaleme aldığı 147 adet mektuba verilen isimdir. Bu mektupları, aynen konuştuğu şekilde, edebi mektup yazma kurallarına uymadan yazmıştır. Ayrıca bu mektupların hiçbirinde “bendeniz, kulunuz” gibi sözcüklere yer vermemiştir. Mektup yazdığı kişinin inancına, aklına ve yaptığı işlere göre bir hitap tarzı belirlemiş ve o vasıflarla hitap etmiştir.


Fihi Ma-Fih: “Onun içindeki içindedir” anlamına gelen bir sözcüktür ve Mevlana’nın değişik meclislerde yaptığı sohbetlerin, oğlu tarafından (Sultan Veled) toplanması ile meydana gelmiştir. 61 bölümden oluşan bu eserin bölümlerinden bazıları, Süleyman Pervane’ye (Selçuklu Veziri) hitaben yazılmıştır. Fihi Ma-Fih, siyasi olayları da barındırdığı için, aynı zamanda tarihi bir kaynak olarak da kabul edilen bir eserdir. İlgili eserde dünya ve ahiret, cennet ve cehennem, aşk ve sema, mürşit ve mürid gibi konulara değinilmiştir.

Hz Mevlana
Mecalis-i Seb’a: Yedi Meclis anlamına gelen bu eser, Mevlana’nın yedi vaazının ve yedi meclisinin kaleme alınmasından ortaya çıkmıştır. Mevlana’ya ait olan vaazlar, oğlu Sultan Veled ve Hüsameddin Çelebi tarafından not edilmiş, fakat özüne dokunulmayarak bazı eklentiler yapılmıştır. Buna rağmen Mevlana tarafından tekrar gözden geçirildiği söylenmektedir. Şiiri bir amaç olarak değil de, düşüncelerini söylemek için bir araç olarak gören Mevlana’nın, yedi mecliste açıkladığı Hadislerin sınıflandırılması şöyledir;

İnançtaki kudret.
Doğru yoldan ayrılan toplumların hangi yollarla kurtulacağı.

Akıl yolu ile gafletten uyanış ve suçtan kurtuluş.

Tövbe ederek doğru yolu bulanlar, Allah’ın sevgili kulu olurlar.

Gaflete dalış.

Aklın önemi.

Bilginin değeri.

Yukarıda saydığımız yedi mecliste, asıl açıklanan hadislerle birlikte, 41 adet hadis daha geçmektedir. Mevlana’nın seçtiği her hadis içtimai yani toplumsaldır. Ayrıca yedi meclisinde her bir bölüme Münacaat ve Hamd-ü Sena ile başlayan Mevlana, tasavvufi düşüncelerini ve açıklanacak diğer konuları şiirler ya da hikayelerle yazarak cazip hale getirmiştir. Bu yol, ayrıca Mesnevi’nin yazılışında da kullanılmıştır.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.