Güncellenen Öğretim Programları Trafik Güvenliği - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Haziran 13, 2017

Güncellenen Öğretim Programları Trafik Güvenliği

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Güncellenen Öğretim Programları Trafik Güvenliği
Bu çalışma, sınıf öğretmenlerinin ilkokul dördüncü sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programına yönelik görüşlerini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmada nitel araştırma desenlerinden biri olan olgubilim deseni kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu Elazığ ili Karakoçan ilçesinde görev yapan 23 sınıf öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırma verileri açık-uçlu sorulardan oluşan anket formu kullanılarak toplanmıştır. Güncellenen Öğretim Programları Trafik Güvenliği

Verilerin analizinde betimsel analiz kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre öğretmenler; ilkokul dördüncü sınıf trafik güvenliği dersi öğretim programının öğrencilerin günlük hayatlarında kullanacakları bilgiler kazandıklarını, kazanımların öğrencilerin seviyelerine uygun olduğunu, ünitelerin içeriğinin ve öğrenci ders kitabındaki metinlerin öğrenci seviyesine uygun olduğunu, öğrenme-öğretme sürecinde kullanılan araç-gereçlerin yetersiz olduğunu, tamamlayıcı ölçme-değerlendirme araçlarını (performans, proje ölçeği, portfolyo gibi) kullandıklarını, dersle ilgili araç-gereçlerin temin edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Araştırma sonunda, bulgulara paralel olarak öneriler geliştirilmiştir. Güncellenen Öğretim Programları Trafik Güvenliği

YAPISI TÜRÜ (DEĞİŞTİRME-ÇIKARMA-EKLEME-DİĞER) GEREKÇE
Kazanımlarla ilgili görüş bildirmek istiyorum. DEĞERLENDİRME Ünite sayısı aynı, fakat kazanımlar daha belirgin ve daha detaylı. 

Öğretim Programının felsefesine yönelik görüş bildirmek istiyorum. EKLEME Her ilde geçici ya da seyyar uygulamalı trafik parkı olursa kazanımlar daha da kalıcı hale gelir.

Öğretim Programının genel amaçlarına yönelik görüş bildirmek istiyorum. DEĞERLENDİRME Öğretim programının genel amaçları uygun bir şekilde azırlanmıştır.

Öğretim Programının uygulama esaslarına ilişkin görüş bildirmek istiyorum. EKLEME Ders kitaplarının yanında her konuya ilişkin broşür derste kullanmak üzere görseller dağıtılabilir.Farklı zenginleştirilmiş video içerikleri de eğlenceli ve kalıcı öğrenmeler sağlar.Konularla ilgili görsel materyallerin sene başında öğretmenlere verilerek görsel açıdan öğrenme ortamının etkili bir şekilde desteklenebileceğini düşünüyorum. Bu konu ile ilgili çalışma yapılabilir.

Öğretim Programının ölçme ve değerlendirme yaklaşımına ilişkin görüş bildirmek istiyorum. DEĞELENDİRME Öğrenciye çeşitli bilgiler ezberletmek yerine, öğrencinin bir işi yapma gücüne ulaşmasını sağlamalıdır.


Öğretim Programının öğrenci seviyesine uygunluğu ile ilgili görüş bildirmek istiyorum. İlkokul 4. sınıf seviyesinde öğrencilerin; trafikle ilgili temel kavramlar, trafik işaret ve işaret levhaları, trafik kuralları, güvenli yolları kullanma, ulaşım araçları ve çeşitleri, trafikle ilgili meslekler ve kurumlar, trafikte karşılaşabileceği tehlikeler ve alınabilecek önlemler, trafik kurallarına uymanın birey ve toplum hayatına etkileri, ilkyardım malzemeleri ve ilkyardımda doğru müdahalenin önemi gibi konular hakkında bilgi, beceri ve değer sahibi olmaları beklenmektedir. 

 Öğrenci seviyesine uygundur.

Öğretim programının kazanım sayısının yeterliliği ilgili görüş bildirmek istiyorum. Kazanım sayısı yeterlidir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder