değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017
değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017 dosyası 08-09-2016 tarihinde Ortak Paylaşım kategorisinin Seminer Konuları alt kategorisine eklendi. , değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017 dosyasını bilgisayarınıza indirmek için bu sayfadaki yönergeleri takip ediniz. değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017 dosyasına benzer dosyalar Ortak Paylaşım ana kategorisinin Seminer Konuları alt kategorisinde yer almaktadır. değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017 Tanıtımı değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017 değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017

DEĞERLER EĞİTİMİ NEDİR?
Değerler Eğitimi, “Değerleri öğretmek için açık bir girişim” olarak tanımlanabilir.
NİÇİN DEĞERLER EĞİTİMİ?
Anne, babalar ve eğitimciler olarak sormamız gereken soruların başında şunlar gelir:

— İçinde bulunduğumuz ortam ve çevre istediğimiz değerlere sahip çocukları yetiştirmek için uygun mu?
— Biz her şeyi çocuklarımız adına düşünüp yaparken onlar sorumluluk sahibi olabilecekler mi? 
— Televizyonlarda bu kadar şiddet içerikli programı seyrederken barışçı olabilecekler mi? 
— Biz aşırı korumacı ve müdahaleci davranırken onların özgüvenleri gelişecek mi? 
— Biz şimdi onlar mutlu olsun, üzülmesinler diye uğraşırken, onlar mücadele etmeden mutlu olabilecekler mi?  değerler eğitimi seminer çalışması 2016-2017

— Okullar, sadece akademik açıdan başarılı bireylerin yetiştirildiği kurumlar olarak mı düşünülmeli?
— Temel insanî değerleri benimsemiş bireyler yetiştirmek de okulun temel misyonları arasında değil mi?
— Çağın getirdiği olumsuz durumlar karşısında, okullar öğrencilerine rehber olabiliyor mu?
— Yükselen şiddet eğilimleri,
— Sahtekârlıkta artış (yalan söyleme, kopya çekme ve hırsızlık),
— Anne-babaya, öğretmene, yetkili kişilere karşı gelme,
— İş ahlâkında düşüş,
— Kişisel ve toplumsal sorumluluk bilincinde azalma,
— Kendine zarar verici davranışlarda (madde bağımlılığı ve intihar) artış vb.
— Değişen ve gelişen dünya ile beraber televizyon, bilgisayar oyunları, sinema, dergi, internet, oyuncaklar ve reklamlar aracılığıyla bütün dünya, artık çocuklarımızın sosyal çevresi olmuştur. 
— Aile ve okul tarafından verilen değerlerle televizyon ve dış dünyanın verdiği değerler çoğu zaman farklılık göstermektedir. 
— Bu noktada anne babaların işleri daha da zorlaşmaktadır. 

Hızlı ve baş döndürücü şekilde değişim içinde olan değerler, bunlarla baş etmek zorunda kalan ve değer karmaşası yaşayan çocuklar için değer aktarımı çok daha önemli bir hâle gelmiştir. 

Ortak değerler oluşturamayan bir toplumun bütünleşme değil, tersine toplumsal çözülme yaşaması kaçınılmaz bir gerçektir.

— Çocuklarımızın zihinlerini bilgiyle doldurarak öğretim yaparken gönüllerini de sevgiyle donatıp onların ahlâklı birer fert olarak yetişmeleri için okullarımızda Değerler Eğitimi çalışması yapmaya başladık.

DEĞERLER EĞİTİM PROGRAMININ AMAÇLARI

— İyi karakterli bireyler yetiştirmek,
— Temel değerleri pekiştirmek,
— Çocukların kendilerine ve topluma yararlı olacak temel değerleri psikolojik, bilişsel ve sosyal gelişimlerine uygun olarak kazanmalarını sağlamak.
— Çocukların kazandıkları değerleri davranışla ifade etmeleri yönünde fırsat vermek
— Karakter ve Değerler Eğitiminin ailede ve okulda paralel bir şekilde işleyişini sağlamak. 

DÜNYADA “DEĞERLER EĞİTİMİ”
Değerler Eğitimi, Yaşayan Değerler Eğitim Programı (YDEP) adı altında 1995 yılında Birleşmiş Milletlerin 50. yıl dönümü kutlamaları için Brahma Kumar is`in hazırladığı uluslararası bir proje olarak uygulanmaya başlanmıştır. 

— UNESCO tarafından desteklenen bu eğitim, tüm dünya eğitimcilerinin ortak olduğu "Yaşayan Değerler Eğitimi" adlı bir eğitimdir.

Demokrasi, adalet, özgürlük gibi evrensel değerlerin öğrencilere kazandırılmasında telkin yolu değil, ‘etkinlik temelli’ yaklaşımlar yaygın olarak kullanılmıştır. Ayrıca değerler eğitimine yönelik farklı yaş grubundaki öğrenci ve öğretmenler için materyaller geliştirilmiştir.

— “Daha iyi bir dünya için değerlerimizi paylaşalım” isimli bu proje; iş birliği, özgürlük, mutluluk, dürüstlük, sevgi, alçakgönüllülük, barış, saygı, sorumluluk, sadelik, hoşgörü, birlik olarak 12 evrensel değere odaklanmıştır. YDEP, Mart 2000'de 64 ülkede 1800 okulda uygulanmaktaydı.


DEĞERLER EĞİTİMİ NASIL UYGULANACAK?

— Değerler eğitimi belirli bir süreyle sınırlandırılamaz. 

— Amaç, çocukların yıl boyunca bu değerleri içselleştirmesidir. 

— Bu konuda velilerimizin katkı ve desteklerini önemsiyoruz.

— Belirlenen değerlerin kazandırılmasına, sonraki eğitim-öğretim yıllarında da, gelişimsel süreçler dikkate alınarak devam edilecektir. 

— Yaparak ve yaşayarak öğrenmenin etkisi düşünülerek çocukların aktif oldukları etkinlikler yoluyla değerleri özümsemeleri sağlanacaktır. 

DEĞERLER EĞİTİMİNİ NASIL VERMELİYİZ?
2015-2016 eğitim-öğretim yılında yapılması düşünülen etkinlikler.
— Program, birbirini tamamlayan üç boyutta geliştirilmiş etkinlikleri içermektedir:

1) Sınıf İçi Etkinlikler,

(2) Okul İçi Etkinlikler,

(3) Aileye Yönelik Etkinlikler.

OKUL ETKİNLİKLERİ
— Okulun seçilen değeri destekleyecek görsel malzemelerle donatılması,

(Okullarda bir pano sadece Değerler Eğitimi için ayrılıp düzenlenmelidir.)

— Okulda bulunan kulüplere ve ders dışı çalışmalara etkinlik önerileri hazırlanması ve bunların uygulanmasına liderlik edilmesi,

— Her değerin başlangıcında görevli öğretmen ve öğrenciler tarafından bütün okula o değerle ilgili tanıtım sunumu yapılması.

— Okul personelinin değerlerle ilgili olarak bilinçlendirilmesi,

— Çalışmalar sonucu ortaya çıkan ürünlerin sergilenmesi,

— Duvar gazeteleri, broşürler ve benzeri basılı materyaller hazırlanması,

— Çocukların özdeşim kurabilecekleri ve örnek alabilecekleri tanınmış kişilerin okulda konuk edilmesi,
— Okul genelinde ve sınıflarda proje çalışmaları gerçekleştirilmesi.

SINIF ETKİNLİKLERİ
— Bu etkinlikler, temelde öğretmen görevlerini desteklemeye dönüktür. 

— Ders programlarının içine yedirilmiş bu etkinlikler, öğrenci merkezli ve aktif öğrenme esaslıdır.

— Etkinlikler sınıf rehber öğretmenleri, sınıf öğretmenleri veya özel alan bilgisi gerektiren branş öğretmenleri tarafından uygulanır.

— Her sınıf bir pano düzenlemeli.

AİLEYE YÖNELİK ETKİNLİKLER
Çocuklarımıza kazandırmaya çalıştığımız bu değer ve davranışların kalıcı olması, okul-aile işbirliği sayesinde mümkün olacaktır. Değerler eğitimine aileleri de dâhil etmek için Veli mektuplarıyla ailelere bilgi verilecek, okul web sitelerinde ve sınıf toplantılarında değerler eğitimi konusunda bilgilendirmeler yapılacaktır.

AİLE EĞİTİMLERİ ÖNEMLİ
— Ailelere değerler eğitiminin önemi kavratılmalı.
— İkna çalışmaları yapılmalı.
— Karakteri sağlam, değerleri özümsemiş bireylerin akademik başarıyı da yakalayacakları önemle vurgulanmalı.
— Veliye sonuç gösterilmeli, somut örnekler verilmeli.

Değerler Eğitim uygulamaları öğrencilerde dış disiplin yerine iç disiplinin geliştirecek ve akademik başarıya da doğrudan etki edecektir.

Yapılan etkinlikler okullar arasında paylaşılabilir.

SEVGİ DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
— Okulların Web sayfalarında “Değerler Eğitimi” ile ilgili çalışmalar ve duyuruların yayınlanması,
— Öğretmenler odasında değerlerimiz ve değerler eğitimi ile ilgili kitap, dergi vb. kaynakların bulunduğu bir kitaplık oluşturulması.
— Teneffüslerde müzik dinletisi yapılması,
— Sevgi değeri işlenirken sevginin farklı yönleri ve çeşitleri(insan, hayvan, tabiat, vatan sevgisi vb.) hakkında bilgiler veren çalışmalar yapılması.
 İlköğretim 1.kademe ve anasınıflarında sınıf içinde “sevgi” içerikli panolar hazırlama ve bunların yenilenmesi,
— Hazırlanan veli mektuplarının okullar tarafından velilere ulaştırılması,
 “Sevgi” içerikli kitaplardan oluşan listelerin okul panolarında sergilenmesi,
— Rehberlik dersinde sevgi konulu sınıf etkinliklerinin uygulanması,(Her değer için 2 etkinlik)
— Velilere Değerler eğitimi tanıtılması ve “sevgi” konulu seminer düzenlenmesi(sınıflar bazında),
— Hacı Bektaş-ı Veli, Yunus Emre ve Mevlana ile ilgili çalışmalar yapılması(sunu, pano, yarışma vb.) gösterilmesi,
— Sevgi konulu şiir/ kompozisyon yazma çalışması yapılması, 
— Sevgi konulu resim, afiş, poster çalışması yapılması
— Yarışmalar düzenlenmesi
— Sevgi konulu şarkıların öğretilmesi
— Sevgi konulu eğitici, etkili şiir veya öykülerin sınıflarda okunup yorumlanması. 
— Sevgi konulu drama çalışmaları yapılması
— Sevgi konulu şiir dinletisi veya kısa bir oyun  
— Sevgi konulu çizgi film gösterimi 
— Sevgi konulu film gösterimi 
— Değerle ilgili münazara, konferans, panel, forum gibi etkinliklerin yapılması 
— “Sevgi Ağacı”nın sınıflarda oluşturulup sergilenmesi
— Konu ile ilgili resim sergisi düzenlenmesi,
— Doğa sevgisi ile ilgili bir okul etkinliği planlanıp uygulanması (çevre gezisi, ağaç veya çiçek dikimi vs.)
— Huzurevi ziyaretleri.

YARDIMSEVERLİK DEĞERİ ETKİNLİK ÖRNEKLERİ
Yardımseverlik; bireyin sahip olduğu güç ve olanakları, baskı hissetmeksizin içtenlikle paylaşmasıdır.

Çocuklar yardımseverlik davranışını doğal yollarla öğrenirler. Diğer sosyal davranışların gelişiminde olduğu gibi yardımseverlik de yaşamın ilk yıllarında öğrenilmektedir. Yardımseverlik davranışının temelini teşkil ettiği düşünülen ‘’paylaşma duygusu’’,18 aylık bebeklerde gözlenebilmektedir. Bununla beraber bebekteki ilk paylaşma davranışının kaynağı henüz açıklanamamaktadır. Olumlu sosyal davranışların, aile içersinde öğrenme ortamı ile ve aile bireyleri tarafından sağlanan modellerin örnek alınmasıyla oluştuğu görülmektedir. Bir başka deyişle yetişkinlerin tutum ve davranışları, çocuklarda görülen paylaşma ve yardım etme davranışını kuvvetli bir şekilde etkilemektedir. Böylece yardımsever kişi daha mutlu ve verimli bir yaşam sürer.

Çocuklarda yardımseverlik davranışını oluşturmak ve süreklilik kazandırabilmek için bazı noktaları göz önünde bulundurmak gerekir. Çocuk; küçük yardımlar ile teşvik edilmeli, yardıma ihtiyaç duyduğunda gerekli yardım sağlanmalı, beklenen davranışları sergilediğinde onu motive ederek, davranışlarına süreklilik kazandırılmalı ve yaptığı davranışın onaylandığı çocuğa yansıtılmalıdır. Çocuğa empati kurma becerisi kazandırılmaya çalışılmalı, yardımseverliğin karşılıklı bir etkileşim olduğu da unutulmamalıdır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.