Charles Darwin Kimdir? Darwin’in Hayatı ve Teorileri

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Charles Darwin Kimdir? Darwin’in Hayatı ve Teorileri
Charles Robert Darwin, 12 Şubat 1809 tarihinde İngiltere’nin Shrewsbury kentinde doğmuş, İngiliz biyolog ve doğa tarihçisidir. Robert ve Susannah Darwin’in beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Darwin’in babası ünlü bir doktordur. 1817 yılında, henüz 8 yaşındayken annesini kaybeden Charles Darwin, 1818 yılında yatılı öğrenci olarak eğitimine başlamıştır. 1825 yılında mezun olan Darwin, babasının yanında bir süre stajyer doktor olarak çalışmış ve daha sonra Edinburgh Üniversitesi’nin (İskoçya) tıp bölümüne yazılmıştır.

Charles Darwin’in Gençlik Yılları
Darwin, tıp fakültesine başladıktan sonra doktorluğa bir türlü ısınamadı ve derslerini boşlamaya başladı. Aynı okulda çalışan ve bir köleden hayvan doldurma (taksidermi) işini öğrendi ve doğa tarihiyle ilgilenen bir öğrenci grubunun kurduğu topluluğa katıldı (Plinius). Aynı dönemde öğretmeninden Lamarck’ın evrim teorisini öğrendi ve deniz canlılarını inceleyerek, evrim teorisini destekleyen bazı homoloji örnekleri keşfetti. Başka bir öğretmeninden bitki sınıflandırılması ve jeoloji üzerine dersler alan Darwin, aynı zamanda Kraliyet Müzesi’nin bitki koleksiyonunun düzenlenmesinde yardımcı oldu.

Charles Darwin
Charles Darwin’in doğa tarihine duyduğu büyük ilgi, üniversite hayatına devam ederken gelişti. Beagle adlı gemiyle yaptığı yolculuk esnasında, dönemin ünlü jeoloğu olan Lyell’ın ortaya koyduğu, geçmiş dönemdeki jeolojik süreçlerin günümüzdekilerle aynı olduğunu iddia eden teoriyi destekleyecek birçok inceleme yaptı ve iyi bir jeolog oldu. 5 yıl süren bu gemi yolculuğunda, ayrıca fosiller ve canlıların coğrafi dağılımı üzerine yaptığı araştırmaların neticesinde, canlı türlerinin birbirine dönüşmesi konusuyla ilgilenmeye başladı. 1838 yılında “doğal seçilim” fikrini geliştiren Darwin, kendisinden önceki benzer düşüncelerin “sapkınlık” olarak değerlendirildiğini bildiği için, bu konuyla ilgili fikirlerini yakın dostları dışında kimseye anlatmadı.

1858 yılında Alfred Russell Wallace’den bir mektup alan Darwin, onun da kendininkine benzer bir kuram geliştirdiğini anladı ve teorisini ilan etmeye karar verdi. Türlerin Kökeni Üzerine adlı kitabı 1859 yılında yayımlandı ve bu kitap, canlıların benzer atalarından evrim yoluyla çeşitlendiği düşüncesinin kabul görmesini sağladı. Bir müddet sonra yayınladığı ikinci kitabında ise cinsel seçilim düşüncesini ve insan evrimini gözlemledi. İnsan ve Hayvanlarda Duyguların İfadesi kitabında da insan ve hayvanların duygularını ifade etme biçimleri arasındaki benzer noktaları ortaya koydu.

Charles Darwin, Türlerin Kökeni ve Evrim Teorisi
İncelemeleri sonunda türlerin sabit olmadığını, uzun süreli de olsa çevrenin etkilerine göre değiştiğini öğrenen Darwin, bu süreci neyin tetiklediği konusunu ise henüz ifade edememişti. Görüşlerine değer veren bilim adamlarıyla tartıştığı ve üzerinde çalıştığı konu da esasen buydu. Bir doğa bilimcisi kimliğiyle, araştırmalarından sonuçlar çıkardığı andan itibaren kilise ve dinden kopmuş olan Darwin, yine de teorisini dünyaya ilan etmekten ve son adımı atmaktan çekiniyordu. Bu nedenle, bıraktığı notlar üzerine “Ben öldükten sonra açılacak” şeklinde yazmış ve onları paketlemişti. Darwin’in diğer eklediği notları ve ilgili paket, yaklaşık olarak 20 yıl yaşadığı evin merdiven altında bulunan süpürgeliğindeki bir sandığın içerisinde durmuştur. Darwin’in üzerinde durduğu evrim, biyolojik olarak canlı türlerinin nesilden nesle değişime uğraması ve ilk olduğu halden farklı özellikler kazanmasıdır. Mitolojik tarihte de görüldüğü üzere, bir olgunun meydana çıkışında bileşenlerin farklılığa uğramaları ile ilgili süreç kavramının felsefi bakımdan “evrim” sözcüğü ile belirginleşmesi çok eski dönemlere dayanmaktadır.

Charles Darwin’in “Türlerin Kökeni” adlı kitabında bulunan “Yaşam Ağacı”, canlıların evrimini anlatırken kullandığı mitolojik bir semboldür ve bu sembol birçok inançta yer almaktadır. Sağlam ve doğru bir biyolojik altyapısı bulunmasa da, Aristo’dan Konfüçyüs’e kadar pek çok önemli şahsiyet evrim konusunda yazılar yazmıştır. Aynı zamanda, İbn-i Sina ve İbn-i Haldun gibi isimler de evrim ile ilgili değişik teoriler ortaya koymuşlardır. Lamarck, 19. Yüzyıl’da kazanılan karakterlerin kalıtımı konusuyla ilgili olarak bir hipotez ortaya atmış, ancak yaptığı incelemeler hipotezin doğru olmadığını göstermiştir. Darwin ise, yine aynı dönemde Galapagos Adaları’nda yaptığı gözlemler sonucunda, doğal seçilimle evrimin mekanizmasını açıklamıştır.

Charles Darwin Kimdir
Günümüzde geçerli olan bilimsel sentez, evrim mekanizmasının açıklanmasında ve anlaşılmasında Darwin tarafından 1859 yılında ortaya atılan evrim teorisi üzerine kuruludur. Bu teoriye göre, canlılığın çeşitliliği ve devamı doğal seçilimle sağlanmaktadır. Seçilimin üç esas bileşeni mevcuttur; değişik karakterlerin Popülasyonda ki zenginliğine neden olan çeşitlilik, genetik karakterlerin devam etmesini sağlayan kalıtım ve çeşitli karakterler arasında doğanın koşullarına en uyumlu olanın hayatta kalmasını sağlayan seçilimdir. Gregor Mendel’in 1930’lu yıllarda ortaya koyduğu kalıtım teorisi, Darwin kuramıyla bütünleştirilerek evrim kuramının modern haline gelmesine neden olmuştur. Doğal seçilim, genetik niteliklerin üreme üzerindeki katkısı ve Popülasyon yapısı üzerindeki değişimlere etki eden faktörler olarak tanımlanır. Güncel evrim teorisinin adı ise sentetik evrim kuramıdır ve bu kuramın günümüzdeki bilimsel değeri konusunda Theodosius (kuramsal biyoloji uzmanı) şöyle açıklama yapmıştır; “Biyolojide hiçbir şey, evrimin ışığıyla aydınlatılmadığı sürece bir anlam ifade etmez.”

Türlerin Kökeni ve Doğal Seçilim
Darwin, 1831-1835 yılları arasında dünyanın farklı yerlerine seyahat etmiştir. Darwin’in aklında şekillenen evrim kuramı da, bu yolculuklar esnasında ortaya çıkmıştır. Değişik ülkelerde geçirdiği üç yılın sonunda, evrim teorisine en büyük katkısı olan Galapagos Adaları’na gitmiştir. Bu adalarda canlıları ve doğal yaşamı anakarada bulunanlar ile karşılaştırmış ve o zaman için şaşırtıcı olan bazı bağlantılar bulmuştur. Darwin, başarılı olan nesiller arasında yeni bir türün, o an bulunan benzer bir türden yavaşça gelişerek oluştuğu sonucuna da bu adalarda ulaşmıştır. İlgili değişimlerin ise seçim-seçilim yani doğal seleksiyon olarak adlandırdığı bir işlem neticesinde ortaya çıktığını düşünüyordu. Darwin, bu teoriyi 3 temel husus üzerine ortaya koymuştur;

Canlı Popülasyonu içerisinde değişik karakteristikler bulunur ve değişken olan bu karakteristikler Popülasyonda bulunan bireyler vasıtasıyla yeni doğan nesillere aktarılır.

Canlılar, yok olanların yerine geçecek sayıdan daha çok yavrulama yaparlar.

Popülasyon sayıları ortalama olarak sabit kalır ve popülasyonların hiçbiri sonsuza dek büyüme göstermezler.


Darwin tüm bu fikirleri ve çalışmaları için yaklaşık 20 yıl kadar delil toplamıştır. 1858 yılına kadar açıklamaktan çekindiği düşüncelerini ise Alfred Russel’in yazdığı bir mektup üzerine açıklama kararı almıştır. Daha sonra Russel ve Darwin doğal seçilim ile evrim teorisi üzerine birlikte yazdıkları tezi yayımlamışlardır. Darwin’in Russel’den daha fazla tanınmasının nedeni ise çalışmaları ve gözlemleriyle yazdığı kitabıdır. İnsanlar da dahil olmak üzere bütün canlı türlerinin doğal seçilim tarafından bir veya birden fazla atadan evrime uğradığını ortaya atmış ve bu teorisini destekleyen birçok delil sunmuştur. Darwin’in düşünceleri üzerine kurulan modern evrim teorisi, günümüzdeki biyoloji biliminin birleştirici öğesini ve temelini oluşturmaktadır.

Charles Darwin Evrim Teorisi
Hristiyan inancına karşı bağlılığını yitiren ve agnostik bir kişi olan Darwin, 19 Nisan 1882 tarihinde ölmüştür. Ailesi cenazenin bir kilisenin avlusuna gömülmesini istiyordu, çünkü bu bölgede çocuklarının mezarları da bulunuyordu. Ancak, aileyle aynı düşüncede olmayan bir grup hemen harekete geçti ve hükümet üyelerini kendi isteklerine ikna etmeye çalıştı. Amaçları ise, başvurdukları kişileri bir araya toplamak ve başka bir kilise olan Westminster’in rahibinden Darwin’in cenazesinin buraya gömülmesini istemekti.


Kilisenin başrahibi olan Granville, gereken onayın hemen verileceğini söyledi ve Darwin 26 Nisan’da Westminster kilisesine gömüldü. Darwin’den geriye kalan notlarda, üç hastalığa işaret eden semptomlar mevcuttu; peptik ülser, chagas hastalığı ve kusma sendromu. Bu üç hastalığın tedavisi bugün mümkün olsa da, bunlardan birinin Darwin’e hayatı boyunca acı verdiği ve 73 yaşında ölümüne sebep olduğu bir gerçek.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.