Kurdeşen Hastalığı Nedir, Kurdeşen Hastalıkları ve Belirtileri Nelerdir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Kurdeşen Hastalığı Nedir, Kurdeşen Hastalıkları ve Belirtileri Nelerdir?
Halk arasında yaygın olarak görülen ürtiker yani kurdeşen hastalığı, genellikle hem hastayı hem de doktorları fazlasıyla sıkan bir hastalık türüdür. Buna rağmen kurdeşen hastalığı için immünoloji ve alerji uzmanlarının çok etkili ve çözüme yönelik tedavi yöntemleri mevcuttur. Kurdeşenin cilt üzerinde oluşturduğu lezyonlar; oval veya yuvarlak şekilli, ödemli, kaşıntılı, kabarık ve kızarık lezyonlardır. Birkaç milimetre ile santimetreye kadar değişen boyutları vardır ve orta bölümleri soluk olabilir. Lezyonlar çok çabuk kaybolabileceği gibi, birkaç gün süreyle kalıcı da olabilmektedir.

Kurdeşen Hastalığının Oluşum Mekanizmaları
Mast hücreleri, bütün vücutta ve bilhassa derialtı dokuda bulunan hücrelerdir. Bu hücreler aktive olduktan sonra bulundukları ortama prostaglandinler, histamin ve lökotrienler adı verilen kimyasal maddeleri salgılarlar. Bu maddeler damarların genişlemesine, damardan dışarıya doğru sıvı sızmasıyla bunların deri içerisine kaçmasına ve kaşıntıya sebep olur. Ayrıca, bu mast hücreleri yaklaşık 5 saat gibi bir süre içerisinde farklı moleküller yapar ve salarlar. Bu moleküller lezyonların daha uzun süreli olmasına neden olurlar. Anjiyoödem de (kurdeşen hastalığının bir türü) benzer bir şekilde damarların dışına sıvı kaçması ile gelişir, fakat sıvı cilt yüzeyi ile sınırlı kalmaz.

Kurdeşen
Akut kurdeşen-anjiyoödem; Gıda veya ilaçlar ile oluşan alerjik reaksiyonlara bağlı olarak ortaya çıkabilir. Bunun dışında virüsler de akut kurdeşen-anjiyoödeme neden olabilirler. Ürtiker anjiyoödem lezyonlarına yaygın şekilde sebep olan ilaçlar; kas gevşeticiler, penisilin, antiromatizmal ağrı kesiciler, sulfonamid ve idrar söktürücülerdir. Yumurta, balık, süt, kabuklu deniz hayvanları ve yer fıstığı ise lezyonlara neden olan gıdalar arasındadır. Bayat balıkların tüketilmesi sonucu balığın histaminine bağlı olarak gelişen toksik reaksiyonlar da kurdeşene yol açabilir.

Kronik kurdeşen-anjiyoödemin yaygın olarak görülen iki grubunu, idiyopatik ve oto-immün ürtiker oluşturmaktadır. Bu ikisi, bütün vakaların neredeyse %40’ını kapsar. Kronik kurdeşen hastalığı olan kişilerin %20’sinde fiziksel uyarılar sonucu mast hücreleri aktif hale geçebilir. Bunun sonucu olarak dermografizm adı verilen durum oluşur. Dermografizm, deri üzerine tırnakla bastırma ya da küçük bir kalem dokunuşuyla yazı yazılması olayıdır. Kolinerjik kurdeşen, farklı bir fiziksel ürtiker çeşididir. Kolinerjik kurdeşende mast hücrelerinin aktif hale gelmesi, egzersiz ve ısı gibi faktörlerle gerçekleşmektedir. Basınç, soğuk, titreşim (vibrasyon), güneş ışınları ve su da kurdeşene neden olabilen faktörler arasındadır.

Kurdeşen Hastalığının Belirtileri ve Tanısı
Ürtiker hastaları, genel olarak yerini tam belirleyemedikleri bölgelerde kaşıntıları olduğunu söylemektedirler. Daha sonra tipik kurdeşen lezyonları ortaya çıkar. Kaşıntı hissi hafif olabileceği gibi, hastanın cildinde soyulmalara neden olabilecek ölçüde de olabilir. Kurdeşen lezyon grupları kısa bir süre sonra belirir ve ardından kaybolur. Kolinerjik kurdeşen olan kişilerin kolayca ayırt edilebilen klinikleri mevcuttur. Bu tür hastalarda yaygın olarak cilt kızarıklığı, toplu iğne başı şeklinde, kimi zaman soluk ve birbirine benzeyen kurdeşen lezyonları vardır. Hafif bir zorlanma ile hastada ortaya çıkan terleme, bahsettiğimiz şikayetlerin oluşmasına yol açabilir.

Belirtiler genel olarak cilt ile sınırlıdır ve kaşıntılar şiddetlidir. Kronik kurdeşenli hastalarda yorgunluk, uykusuzluk ve duygusal sorunlar da tespit edilmiştir. Anjiyoödemin ilerlemesi, vücudun herhangi bir bölgesinde ya da kabarıklığın kenarında başlayabilir, fakat genellikle dudaklar, göz kapakları, genital bölgeler ve eklem bölgelerinde kendini göstermektedir. Belirtiler hafif bir rahatsızlıktan, çok ciddi bir rahatsızlığa kadar gidebilecek boyutlarda değişkenlik gösterebilir.


İlk kurdeşen ve anjiyoödem durumu, herhangi bir tetikleyici olmadan da ortaya çıkabilir. Şayet bulgular ilaç veya bir besin aldıktan sonra gelişmişse, bu durumda ilaç veya besini kurdeşenle ilişkilendirmek mümkündür. Yeni kullanılmaya başlanan bir ilacın ardından hastalık belirtileri ortaya çıktıysa, yapı olarak ilacın farklı bir türüne geçiş yapılmalıdır. Kurdeşen hastalığının tanısı için uzmanlar tarafından yapılan bazı testler mevcuttur. Testler ile elde edilen sonuçlar ve hastalığın durumu birlikte değerlendirilerek tanı konulabilir. Anjiyoödem ve kronik kurdeşenin ayrıcı tanısı, oto-immün, idiyopatik, besin ilişkili, fiziksel ve sistematik bazı hastalıklara bağlı olarak farklı alt gruplardan oluşmaktadır. Hastaların yaklaşık %95’inin tanıları, oral olarak (ağız yoluyla) alınan maddelerle ve eşlik eden rahatsızlıklarla ilgili değildir.

Kurdeşen Hastalığı
İlaç ve besinler kronik kurdeşenin ender görülen nedenlerinden olsalar da, hastaları bu duruma ikna etmek güçtür. Akut kurdeşen değerlendirilirken, hastaların aldığı tüm ilaçlara ve gıda maddelerine ara verilmelidir. Mutlaka kullanılması gereken bir ilaç mevcutsa, alerjiye neden olmayan farklı bir ilaca geçilmelidir. Kurdeşenle ilişkili olan bazı kronik enfeksiyonlar şunlardır;

Sinüs enfeksiyonları
Kolesistit (safra kesesi taşı iltihabı)
Diş ve diş eti iltihapları
Ayak veya tırnak mantarları
Helicobacter Pylori Gastriti

Bu hastalıkların kurdeşenle ilişkileri net olarak bilinmese de, bunların tedavi edilmesinin ardından kurdeşeni iyileşen vakalar belirtilmiştir. Tipik kurdeşenli bir kişinin laboratuvar incelemeleri metabolik panel, hemogram, idrar analizi ve karaciğer enzimlerinden oluşmalıdır. Tiroid ve hipotiroid bezine karşı vücudun kendiliğinden gerçekleştirdiği anti-tiroid antikorların varlığını da analiz etmek gerekmektedir. İmmünoloji ve alerji uzmanlarının gerek duyduğu hallerde IgE adı verilen alerji antikoru ile bu antikorun alerji hücreleri üzerindeki birleşme noktaları oto-antikor tespiti yapabilir. Pozitif çıkan antikor, kurdeşenin hastalık ya da besinlerle ilgili olmadığını ve oto-immün dahilinde bir süreçle ilerlediğini göstermektedir.

Bu tanılar, immünoloji ve alerji uzmanını özel tedaviler kapsamına giren immünolojik tedavilere yönlendirebilir. Her durumda gereksinim olmamakla birlikte, bazı hallerde cilt biyopsisi yararlı olabilmektedir. Biyopsi, bilhassa deri lezyonlarının 1 günden uzun sürdüğü, ağrılı ve deride iz bıraktığı, kurdeşenle alakalı damar iltihabının bulunduğu düşünülen durumlarda uygulanmalıdır. Bu tür hastaların acil olarak tedavisine başlanmalıdır. Herediter anjiyoödem (edinilmiş yani sonradan kazanılan anjiyoödem) ve bir takım tansiyon ilaçlarıyla alakalı anjiyoödem, dikkatli bir şekilde araştırılması ve özgül tedavi yöntemleri uygulanması gereken hallerdir.

Kurdeşen Nedir
Kurdeşen Hastalığının Tedavisi
Akut kurdeşen, genel olarak kendini sınırlar ve H1 tip antihistaminkler gibi alerji ilaçlarına iyi yanıt verir. Bu ilaçlar histamin salınmadan önce, reseptörüne bağlanmaksızın koruyucu şeklinde verilirse daha etkili olabilirler. Antihistaminklerin ne kadar verileceğiyle ilgili net bir kural mevcut değildir. Eskiden kullanılan bazı alerji ilaçları dikkat eksikliği, konsantrasyon bozukluğu ve uyku hali gibi yan etkilere neden olabilirler. İlgili ilaçları kullanırken, bazı durumlarda standart dozun 2 katı alınması gerekebilir. Anaflaksi atağı geçiren veya ciddi anjiyoödem hastaları epinefrine yani adrenaline yanıt vermektedirler. Bundan dolayı ilgili hastaların bahsettiğimiz ilacı temin etmeleri, uygulama yöntemleri ve kullanımı hakkında bilgilendirilmesi doğru olacaktır.

Anjiyoödemin tedavisinde esas olarak kullanılan ilaçlar, H1 antihistaminikler ilaçlarıdır. Kurdeşenin farklı alt türlerinde bu ilacın değişik formları da uygulanabilir. Ciltte bulunan histamin reseptörlerinin yaklaşık %20’si H2 alt tipinde olduğu için, bazı durumlarda mide ilacı olarak bilinen ranitidin ilacı da kullanılabilir. En yüksek dozda veya yüksek doza yakın olarak ilaç kullanılsa bile, bazen kurdeşen hastalığının tedavisi mümkün olmayabilir. Böyle durumlarda immünoloji ve alerji uzmanları bahsettiğimiz ilaçları diğer başka ilaç gruplarıyla kombine ederler ve başarılı bir tedavi süreci gerçekleştirirler. İnatçı bulguları olan ve tedavisi zor olan hastalarda ise; sıtma ilaçları, kortizon, kalsiyum kanal blokörleri, bazı astım ilaçları veya insan antikorları gerekebilir.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.