Hücre nedir, çeşitleri nelerdir?

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Hücre nedir, çeşitleri nelerdir?
Canlının en küçük yapı taşı olan hücrenin çeşitleri nelerdir?
Canlının canlılık özellikleri taşıyan, yapı ve görev bakımından en küçük parçasına hücre denir. Canlılar, hücrelerden meydana gelir. Hücre küçük odacık anlamına gelen cellula kelimesinden Robert Hooke tarafından türetilmiştir.

Bir kesme şeker içinde iki yüz elli milyon hücre yaşayabilir. Bir insan vücudunda ortalama otuz trilyon hücre vardır. Hücre çeşitliliğini ele aldığımızda karşımıza iki çeşit hücre çıkar.
1. Prokaryotik hücreler
Bakteriler ve mavi-yeşil alglerdeki hücre tipleri prokaryotik hücrelerdir. Bunların çekirdek zarı ile çevrili çekirdekleri yoktur. Kalıtım maddesi olan dna sitoplazma içerisine dağılmış durumdadır. Ribozomları vardır. Bu hücrelerin hayati faaliyetleri sitoplazmada ve hücre zarında oluşur.


2. Okaryotik hücreler
Zar, sitoplazma, çekirdek ve organellerden meydana gelen hücrelerdir. Organeller , sitoplazma içinde farklı görevlere ve yapıya sahiptirler. Hücreler gördükleri işe göre farklı şekil ve büyüklüktedir.

Hücre Zarı
Hücreyi dış ortamdan ayıran, dağılmasını önleyen, ona şekil veren ve onu dış etkilerden korumaya çalışan, canlı, esnek, çok ince ve yarı saydam bir zardır.

Esas yapı maddesi protein ve yağdır. En önemli özelliği seçici geçirgen olmasıdır. En önemli görevi ise; hücreye madde giriş çıkışını düzenlemesidir.

Zar çok ince olduğundan ışık mikroskobuyla zor görülür.

Hücre Çeperi (Hücre duvarı)
Sadece bakteri ve bitki hücrelerinde bulunur. Bir hücre organeli olmayıp hücreyi dıştan saran koruyucu bir yapıdır.


Genellikle bir karbondihrat olan selülozdan meydana gelmiştir.

Bitki türüne göre çeper üzerinde kütin, lignin, süberin, kalsiyum ve silisyum gibi farklı maddeler birikir. Hücre çeperi cansız ve serttir. Üzerindeki delikler hücre zarındaki porlardan daha büyük olduğu için tam bir geçirgendir.

Bitkilere dayanıklılık ve esneklik verir.

Bitkilerin çeperi selülozdan değil başka maddelerden yapılmıştır.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.