Zayıf Etkileşimler - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 19, 2017

Zayıf Etkileşimler

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Zayıf Etkileşimler
Zayıf Etkileşimler hakkında net bir bilgi olmadığı bilgisini aldık ve Zayıf Etkileşimler Nedir? Kimya araştırdık. Zayıf Etkileşimler Aynı anda gerçekleşen etkileşimler karşılaştırıldığındaçekme-itme kuvvetleri farkının küçük olduğu durumlarda zayıf etkileşimler meydana gelir.
Zayıf etkileşimlere fizikselbağ da denir.

1. Van der Waals bağları
a. Dipol-dipol bağları
b. İyon-dipol bağları
c. London kuvvetleri (İndüklenmiş dipol- İndüklenmişdipol)

2. Hidrojen Bağları
• Dipol: Eşit olmayan biçimde dağılmış elektrik yükü. Yani molekülde + ve – kutupların bulunması, Molekülün polar olması
• İndüklenme: Apolar moleküllerin geçici polarlık kazanması

1)Van Der Waals Bağları: 
Vander Waals kuvveti veya Van Der Waals etkileşimi, fiziksel kimyada kovalent bağlar, hidrojen bağları ve iyonların birbiriyle,nötr moleküllerle veya elektrik yüklü moleküllerle elektrostatik etkileşimi hariç olmak üzere, moleküller arasındaki (veya aynı molekül parçalarının arasındaki) çekici veya itici güçlerin toplamıdır.Hollandalı bilim adamı Johannes Diderik van der Waals’ın adını taşımaktadır.

a.Dipol-dipol bağları:
Ortamdaki moleküllerin polarlığının artması dipol-dipol etkileşimin kuvvetinin artmasına neden olur. İyon-dipol etkileşiminden daha kuvvetli bir etkileşimdir.

Polar moleküllerden oluşan sıvıların birbiri içerisinde çözünmesi dipol-dipol etkileşim ile açıklanabilir. Etanol ve suyun her oranda karışa bilmesi bu olaya örnektir.

b. İyon-dipol bağları
Bu etkileşim, bir iyonun polar bir molekül ile etkileşimini kapsar. Ortamdaki katyonlar molekülün negatif yüklü kutubu, anyonlar ise molekülün pozitif yüklü kutubu ile etkileşirler. Yemek tuzunun (NaCl)su içerisinde çözünmesi olayı bu etkileşime verilebilecek en güzel örnektir

d.London kuvvetleri(İndüklenmiş dipol- İndüklenmiş dipol)
Atomlardaki elektronlar, kinetik ve potansiyel enerjiye sahiptir. Elektronlar hareket halindedirler. Bu yüzden atom veya moleküllerde ki elektron dağılımı anlık bir zamanda düzgün olmayabilir. Bu durumda; molekül bir anlık polarlaşır ve bir dipol oluşur. Etrafındaki atom veya molekülleri de indüklenmiş dipol haline dönüştürür.


2.HidrojenBağı
Atomu elektronegativitesi yüksek biratomla (F,O veya N) kovalent bağ ile bağlandıktan sonra, bağ elektronları elektronegativitesi büyük olan atom tarafından çekilir. Bu nedenle bir kutuplaşma söz konusu olur. Elektronsuz kalan hidrojen komşu moleküldeki elektronegatif atomun ortaklanmamış bir çift elektronunu çeker. Böylece komşu molekül ile elektrostatik etkileşime girerek bir tür köprü atom haline gelir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder