Sanayi Devrimi nedir? - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 26, 2017

Sanayi Devrimi nedir?

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Sanayi Devrimi nedir?
Sanayi devrimi nedir? Ne zaman ve nerede başlamıştır? Tarihsel nedenleri ve sonuçları nelerdir?
Sanayi Devrimi, öncelikle İngiltere’de daha sonra bütün Avrupa’da, teknolojik buluşların ve makineleşmenin artmasıyla endüstri üretiminin bütün boyutlarıyla değişmesi ve bunun sonucunda Avrupa’da sermaye birikiminin, yatırımların çoğalması sürecinin genel adıdır. Geniş çaplı makineleşme ve özellikle buharlı motorun bulunması ile birlikte, ev tipi üretimden büyük boyutlarda fabrika üretimine geçilmiştir.buharmotoru

18. ve 19. Yüzyıl’da çeşitli bölgelerde Sanayi ya da diğer adıyla Endüstri Devrimi’ni hazırlayan nedenler hem ekonomik hem de toplumsaldır. Bu sürecin hızlanmasının en temel nedenlerinden birisi Avrupa’daki nüfus artışı ve kentleşme olmuştur. Kırsal bölgelerde yaşayanların sayısı tarımdaki dönüşüm nedeniyle azalmaya başlamış, kentlere artan göç ile sanayi için gereken işgücü oluşmuştur.

Demir ve çeliğin kullanılmaya başlanması, yeni enerji kaynakları bulunması, buharlı motorlar, ulaştırma, iletişim altyapısının kurulması gibi teknolojik gelişmelerin hızlanmasıyla ve talebin artmasıyla birlikte üretimin biçimini değiştiren büyük makinalar icat edildi ve fabrikalar kuruldu.

Sanayi Devrimi ve Sömürgecilik
Bu gelişmelerin arka planında ise özellikle İngiltere’nin yüzyıllar boyunca sömürgelerinden elde ettiği kaynaklar vardı. Uzakdoğu, Afrika ve Orta Amerika’dan yağmalanan hazineler ve bu ülkelerin başka zenginlikleri Kıta Avrupası’na taşınmış ve bu dönüşümün altyapısını oluşturmuştur. Ayrıca bu ülkelerden getirilen hammaddeler fabrikalarda işlenerek yeniden başka ülkelere satılmıştır. Kapitalist sistemin gelişmeye başlamasıyla birlikte, kentlerde yerleşik olan orta sınıfın elindeki kapital ya da sermaye, yeni yatırımlar yapılmasına yeni fabrikalar açılmasına imkan tanımıştır.

Sanayi Devrimi, 1760-1830 yılları arasında İngiltere ile sınırlı kaldıysa da daha sonra Belçika ve Fransa’ya sıçradı. Bu ülkelerin ardından Almanya, ABD ve Japonya sanayileşme kervanına katıldı. İngiltere, diğer ülkelerden çok daha ileri olan banka ve borsa sistemi ile de böyle bir atılıma merkez olacak özellikleri taşıyordu. Giderek gelişen parlamenter sistem, kapitalizm ilkelerine uygun olarak serbest rekabetin sınırsızca uygulanmasına imkan tanıdı.


İşçi Sınıfının Dönüşümü
sanayidevrimicocukSanayi Devrimi, toplumsal olarak büyük sonuçları olan bir ekonomik dönüşümdür. Avrupa’da burjuvazinin yapısının değişmesine ve yeni bir işçi sınıfının doğmasına yol açmıştır. Kentlerde kurulan büyük fabrikaların ve otomasyonun ağırlıkta olduğu bu üretim biçimi, işçiler açısından ise koşulların giderek ağırlaşmasına neden olmuştur.

Erkek işçilerin dışında, ailelerin gelir kaynaklarının kaybolması nedeniyle kadınlar ve çocuklar da fabrikalarda çalıştırılmaya başlanmıştır. Bazı fabrikalarda çalışma süreleri, yetersiz ücretlere ve ağır koşullara rağmen günde 20 saate ulaşmıştır. İşçilerin, en temel haklarını elde etmek için yürüttükleri mücadelenin sonuçlarını almaları ve daha insani koşullara ulaşmaları 19. Yüzyılın sonlarını bulmuştur. Sendikalar ve 1 Mayıs İşçi Bayramı’nın kökenleri bu dönemlerdeki mücadeleye dayanır.

19. Yüzyıl’ın ortalarında, Sanayi Devrimi Avrupa’nın batısında ve Amerika’nın kuzeydoğusunda tamamlanmıştır. 20. Yüzyılın başlarında ABD, dünyanın en ileri sanayi toplumu haline dönüşmüştür. O dönemden günümüze, kapitalist sistem ve dünya ekonomisinde, Dünya Savaşları, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin kurulması ve ABD ile yarışacak bir güç haline gelmesi, derin ekonomik krizler ve büyük felaketler gibi gelişmeler ile ülkelerin gelişmişlik seviyeleri ve sıralamaları sürekli değişmektedir.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder