Dipol-Dipol Etkileşimleri - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Mart 22, 2017

Dipol-Dipol Etkileşimleri

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Dipol-Dipol Etkileşimleri
Dipol-Dipol Etkileşimi
Dipol; kutup anlamına gelmektedir. Polar moleküllerde elektronegatifliği fazla olan taraf kısmi (-) yükle yüklenirken, elektrogatifliği az olan taraf kısmi (+) yükle yüklenir. Moleküller arasında zıt kısmi yüklerin elektrostatik etkileşiminden kaynaklanan moleküller arası bağa dipol dipol etkileşim denir.

Kesikli çizgi ile gösterilen etkileşimler dipol- dipol etkileşimleridir. Fiziksel etkileşimler kimyasal etkileşimlere oranla oldukça zayıftır. Örnek olarak HCl moleküllerinin kendi arasındaki etkileşim verilebilir. Bu etkileşimde polar iki molekülün zıt kutupları birbirini çekerler. Ortamdaki moleküllerin polarlığının artması dipol-dipol etkileşimin kuvvetinin artmasına neden olur. İyon-dipol etkileşiminden daha kuvvetli bir etkileşimdir.

Polar moleküllerden oluşan sıvıların birbiri içerisinde çözünmesi dipol-dipol etkileşim ile açıklanabilir. Etanol ve suyun her oranda karışabilmesi bu olaya örnektir.

Moleküller Arası Etkileşimler
Moleküllerin bu ek düzenliliği maddenin beklenenden daha yüksek sıcaklıklarda sıvı ve katı halde kalmasına neden olur. 

Dipollerin birbirinden uzaklığı ve dipol momentlerinin büyüklüğü dipol-dipol etkileşiminin enerjisini etkiler. Bu etkileşim sıcaklıktanda etkilenir.

Yüklü ya da polar parçacığın yakınlaşması sonucu oluşturduğu elektriksel alan etkisiyle apolar molekül ya da asal gazların atomlarındaki yük dağılımı bir tür dipol oluşacak şekilde bozulur. Apolar molekül ya da asal gazda oluşan bu dipole indüklenmiş dipol denir.

İyon İndüklenmiş Dipol Etkileşimi: Bir iyon ile indüklenmiş dipol arasındaki çekim kuvvetidir.

Örnek olarak NaCl – CCl4 verilebilir. 


Dipol İndüklenmiş Dipol Etkileşimi:

Polar bir molekül ile indüklenmiş dipol arasındaki etkileşimdir. 

Örnek olarak H2O – CCl4 verilebilir. 

London kuvvetleri (indüklenmiş dipol – indüklenmiş dipol)

Apolar moleküller arası etkileşim türüdür. En zayıf etkileşim türüdür. 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder