Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu - DERS KİTABI CEVAPLARI

Yeni Yayınlar

Kasım 19, 2016

Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu

Edit
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu ilk kez 1996 yılında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılmıştır. 10 derslik olarak öğretime başlamış, ardından 2007 yılında okulumuza lise binası ilave edilmiştir. 2007-2008 Eğitim - Öğretim Yılından bu yana 17 derslik olarak öğretime devam etmektedir. Ahmet Ziylan İlköğretim Okulu adıyla hizmet veren okulumuz 2013-2014 eğitim - öğretim yılında Selimpaşa Ortaokulu adını almıştır. Okulumuz eğitim öğretim hizmetine başladığı ilk yıldan bu yana çağdaş eğitim - öğretimin gerekleri; uygun fiziksel mekanların temini, eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim süreç standartlarının belirlenmesi ve en güzel şekilde yürütülmesi konusunda Silivri´de var olan ortaokullar içinde örnek teşkil etme yolunda güzel adımlar atmaktadır.

Telefon : 0 212 731 77 00
Belgegeçer : 0 212 731 77 00
Eposta Göndermek için tıklayınız
WEB http://
Adres : Selimpaşa Merkez Mah. Halaskargazi Cad. 79/2 Selimpaşa / Silivri / İSTANBUL
Ulaşım : Okulumuz; Silivri-İstanbul otobüslerinin güzergahında, Plaj Yolu durağının karşısında yer almaktadır. Silivri-Selimpaşa dolmuşlarıyla da okulumuza uluşım sağlanmaktadır.
Yerleşim Yeri : Selimpaşa Merkez Mahallesi´nde yer alan okulumuz, Selimpaşa Plaj Yolu üzerinde bulunmaktadır.
İl /İlçe Merkezine Uzaklık : Okulumuz İstanbul şehir merkezine 50 km, Silivri Merkeze 10 km uzaklıktadır.

Selimpaşa Ortaokulu nun Adı kısa bir süre önce Ahmet Ziylan Ortaokulu olarak değiştirilmiştir. Yani Selimpaşa Ortaokulu ile Ahmet Ziylan Ortaokulu aynı okuldur. İstanbul ilinde ve Silivri ilçesinde yer alan Selimpaşa Ortaokulu Ahmet Ziylan Ortaokulu adresi Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi Plaj Yolu No:79 olup, (212) 731 77 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu Selimpaşa Ortaokulu İstanbul il merkezine ise 60.01 km mesafede yer almaktadır. (Ahmet Ziylan Ortaokulu)

VİZYON : Selimpaşa Ortaokulu olarak öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş ve hayata aktarma bilincine erişmiş; teknolojiyi üretim aracı olarak kullanma becerisi edinmiş; sorgulayan, araştıran, düşünen, tartışan, geleceğe en iyi şekilde hazırlayan; çevresinde de örnek alınan, ülkemiz geleceğini yönlendirecek, milli kültürle bezenmiş, başarıda sınır tanımayan, çizgi üstü model bir okul olmak.

MİSYON : Atatürk İlke ve İnkılaplarına inanan, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda çalışan, araştırmacı, sorgulayıcı, müteşebbis, sosyal yönü gelişmiş, değişime ve yeniliğe açık, bilgili, sorumluluk sahibi, dürüst, kararlı, yarınlara ümitle bakan öğrenciler yetiştirmek için varız. Öğrencilerimize Çağdaş bir eğitim vermek için varız. Eğitimi okul öncesinden başlayarak vermek için varız. Türk toplumunun değerlerini, ahlakını önemseyen insanlar yetiştirmek için varız. Çevremize de eğitim vermek için varız. Severek gelebilecek bir okul ortamı hazırlamak için varız. Geleceğimize en kaliteli insanları yetiştirmek için varız.

Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu

Selimpaşa Merkez Mah. Halaskargazi Cad. 79/2 Selimpaşa / Silivri / İSTANBUL
Okulumuz İstanbul şehir merkezine 50 km, Silivri Merkeze 10 km uzaklıktadır.
Okulumuz; Silivri-İstanbul otobüslerinin güzergahında, Plaj Yolu durağının karşısında yer almaktadır. Silivri-Selimpaşa dolmuşlarıyla da okulumuza uluşım sağlanmaktadır.

Selimpaşa, İstanbul İli, Silivri İlçesi'ne bağlıdır. Silivri'nin güneydoğusunda, ilçeye 12 km uzaklıkta, E5 Karayolu üzerinde, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir beldedir. Turizme açık olan beldede halkın geçim kaynağı; çiftçilik, balıkçılık, nakliyecilik ve esnaflıktır. Bölgeye hakim topografya, hafif dalgalı düzlükler ve tepelerdir. İklim Akdeniz iklimi etkisindedir; fakat kışları daha şiddetlidir. Bitki örtüsü step olan bölgedeki büyük düzlükler tarımsal alan ve mera olarak kullanılmaktadır. Özellikle bağcılık uzun yıllar önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. 

Selimpaşa'da ilk yerleşimin bölgede yer alan kalıntılardan MÖ VII. Yüzyıla dayandığı tahmin edilmektedir.( Kozanoğlu, 1994) Selimpaşa'nın yaklaşık 2,5 km batısından bulunan höyükte 1994 yılında D. H. French tarafından yapılan araştırmalarda bulunan çanak çömlekler Truva I. Dönem örnekleri ile benzerlik göstermektedir. ( Kozanoğlu, 1994) Uzun yıllar Bizans egemenliğinde kalan bölge 1360 yılından I. Murat zamanında ele geçirilmiş olsa da Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı'nın ilgisini çekmemiş, II. Mahmut sadrazamı Mehmet Selim Sırrı Paşa tarafından fark edilmiştir. 1926 tarihindeki mübadeleye kadar bölgede sadece Rumlar yaşamıştır. Bölgenin tarihteki önemi Doktor Sarandi Arhiyeni tarafından yaptırılan eğitim yapıları ile birlikte artmıştır. Halkın geçim kaynağı önceliği bağcılık, balıkçılık ve deniz nakliyatından oluşmuştur. Şarapçılık nedeni ile bölgede birçok kagir şarap deposu inşa edilmiştir. Gayrimüslim mimarisi özellikleri taşıyan almaşık ve tuğla duvarlı yığma yapılar, ahşap, kagir , karma konutlar Selimpaşa dokusunu oluşturmuştur. 1926 yılındaki mübadele ile yöre halkı Yunanistan'a gönderilirken, Selanik'te yaşayan Türkler bu bölgeye yerleştirilmiştir. Türklerin yerleşmesi ile beraber kiliseler boşaltılmış, zaman içinde yıkılmıştır. Sadece Küçük Kilise, 1808 yangınından kurtulmuş ve günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. Bölgedeki diğer önemli eserler Sadrazam Mehmet Selim Sırrı Paşa tarafından yaptırılan İkizli Çeşme'dir. 1898'de İkizli Çeşme'nin hemen yanına yaptırılan Yüzbaşı çeşmesi ve 1910 yılında yaptırılan Havuzlu Çeşme beldedeki diğer önemli eserlerdir. 

Kasabanın ismi Bizanslılar zamanında Epivatos idi. Osmanlılar döneminde Bigados ismiyle anılan belde Cumhuriyet döneminde Selimpaşa adını almıştır. Kasabaya adını veren Selim Sırrı Paşa 1773 yılında Berder’ de doğdu. 1819 da vezirlik rütbesiyle Silistre Beylerbeyliğine atandı. 1824’ te sadrazamlığa getirildi.Mehmet Selim Sırrı Paşa Silistre valiliğinden İstanbul’ a döner iken Bigados’ a uğrayıp orada mola vermiş ve dinlenmiştir. O yıllarda burası temiz hanların bulunduğu bir uğrak yeriydi. Selim Paşa Bigados’ la sürekli ilgilenmiş, sadrazam olduğu zaman da bu köye bir çeşme yaptırmış(1828). Bu çeşme halen İkiz Çeşme olarak anılmaktadır. 

Bizanslılar zamanında Selimpaşa’ nın etrafı surlarla çevriliydi. Kasaba sonradan azize olarak kabul edilen Azize Paraskeva adlı bir kadına aitti. Zamanla Silivri’ de kilise yaptıran Aleksios’ un mülkiyetine geçmiştir. Türkler Selimpaşa’ yı ilk defa Orhan Gazi’ nin oğlu Murad Bey vasıtasıyla ele geçirmiştir. Selimpaşa’ nın kuruluşu çok eski devirlere kadar gider.Osmanlılar Selimpaşa’ yı aldıkları zaman köyün etrafında sağlam bir sur bulunuyordu. Bugün bu surun izine bile rastlanmamaktadır. Selimpaşa’ nın tarih öncesine dayanan bir yerleşim merkezi olduğunu kanıtlayan ve Selimpaşa’ nın 2-2,5 km. batısında bulunan bir höyüğü bulunmaktadır.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder