Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu

Düzenle
 DERS KİTABI CEVAPLARINA BURADAN ULAŞABİLİRSİNİZ! 
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu
Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu ilk kez 1996 yılında, Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde hizmete açılmıştır. 10 derslik olarak öğretime başlamış, ardından 2007 yılında okulumuza lise binası ilave edilmiştir. 2007-2008 Eğitim - Öğretim Yılından bu yana 17 derslik olarak öğretime devam etmektedir. Ahmet Ziylan İlköğretim Okulu adıyla hizmet veren okulumuz 2013-2014 eğitim - öğretim yılında Selimpaşa Ortaokulu adını almıştır. Okulumuz eğitim öğretim hizmetine başladığı ilk yıldan bu yana çağdaş eğitim - öğretimin gerekleri; uygun fiziksel mekanların temini, eğitim-öğretim araç ve gereçlerinin sağlanması, eğitim-öğretim ve yönetim süreç standartlarının belirlenmesi ve en güzel şekilde yürütülmesi konusunda Silivri´de var olan ortaokullar içinde örnek teşkil etme yolunda güzel adımlar atmaktadır.

Telefon : 0 212 731 77 00
Belgegeçer : 0 212 731 77 00
Eposta Göndermek için tıklayınız
WEB http://
Adres : Selimpaşa Merkez Mah. Halaskargazi Cad. 79/2 Selimpaşa / Silivri / İSTANBUL
Ulaşım : Okulumuz; Silivri-İstanbul otobüslerinin güzergahında, Plaj Yolu durağının karşısında yer almaktadır. Silivri-Selimpaşa dolmuşlarıyla da okulumuza uluşım sağlanmaktadır.
Yerleşim Yeri : Selimpaşa Merkez Mahallesi´nde yer alan okulumuz, Selimpaşa Plaj Yolu üzerinde bulunmaktadır.
İl /İlçe Merkezine Uzaklık : Okulumuz İstanbul şehir merkezine 50 km, Silivri Merkeze 10 km uzaklıktadır.

Selimpaşa Ortaokulu nun Adı kısa bir süre önce Ahmet Ziylan Ortaokulu olarak değiştirilmiştir. Yani Selimpaşa Ortaokulu ile Ahmet Ziylan Ortaokulu aynı okuldur. İstanbul ilinde ve Silivri ilçesinde yer alan Selimpaşa Ortaokulu Ahmet Ziylan Ortaokulu adresi Selimpaşa Mahallesi Halaskargazi Caddesi Plaj Yolu No:79 olup, (212) 731 77 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz. Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu Selimpaşa Ortaokulu İstanbul il merkezine ise 60.01 km mesafede yer almaktadır. (Ahmet Ziylan Ortaokulu)

VİZYON : Selimpaşa Ortaokulu olarak öğrencilerimizi Atatürk İlke ve İnkılaplarını benimsemiş ve hayata aktarma bilincine erişmiş; teknolojiyi üretim aracı olarak kullanma becerisi edinmiş; sorgulayan, araştıran, düşünen, tartışan, geleceğe en iyi şekilde hazırlayan; çevresinde de örnek alınan, ülkemiz geleceğini yönlendirecek, milli kültürle bezenmiş, başarıda sınır tanımayan, çizgi üstü model bir okul olmak.

MİSYON : Atatürk İlke ve İnkılaplarına inanan, Türk Milli Eğitiminin temel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda çalışan, araştırmacı, sorgulayıcı, müteşebbis, sosyal yönü gelişmiş, değişime ve yeniliğe açık, bilgili, sorumluluk sahibi, dürüst, kararlı, yarınlara ümitle bakan öğrenciler yetiştirmek için varız. Öğrencilerimize Çağdaş bir eğitim vermek için varız. Eğitimi okul öncesinden başlayarak vermek için varız. Türk toplumunun değerlerini, ahlakını önemseyen insanlar yetiştirmek için varız. Çevremize de eğitim vermek için varız. Severek gelebilecek bir okul ortamı hazırlamak için varız. Geleceğimize en kaliteli insanları yetiştirmek için varız.

Selimpaşa Ahmet Ziylan Ortaokulu

Selimpaşa Merkez Mah. Halaskargazi Cad. 79/2 Selimpaşa / Silivri / İSTANBUL
Okulumuz İstanbul şehir merkezine 50 km, Silivri Merkeze 10 km uzaklıktadır.
Okulumuz; Silivri-İstanbul otobüslerinin güzergahında, Plaj Yolu durağının karşısında yer almaktadır. Silivri-Selimpaşa dolmuşlarıyla da okulumuza uluşım sağlanmaktadır.

Selimpaşa, İstanbul İli, Silivri İlçesi'ne bağlıdır. Silivri'nin güneydoğusunda, ilçeye 12 km uzaklıkta, E5 Karayolu üzerinde, Marmara Denizi'ne kıyısı olan bir beldedir. Turizme açık olan beldede halkın geçim kaynağı; çiftçilik, balıkçılık, nakliyecilik ve esnaflıktır. Bölgeye hakim topografya, hafif dalgalı düzlükler ve tepelerdir. İklim Akdeniz iklimi etkisindedir; fakat kışları daha şiddetlidir. Bitki örtüsü step olan bölgedeki büyük düzlükler tarımsal alan ve mera olarak kullanılmaktadır. Özellikle bağcılık uzun yıllar önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. 

Selimpaşa'da ilk yerleşimin bölgede yer alan kalıntılardan MÖ VII. Yüzyıla dayandığı tahmin edilmektedir.( Kozanoğlu, 1994) Selimpaşa'nın yaklaşık 2,5 km batısından bulunan höyükte 1994 yılında D. H. French tarafından yapılan araştırmalarda bulunan çanak çömlekler Truva I. Dönem örnekleri ile benzerlik göstermektedir. ( Kozanoğlu, 1994) Uzun yıllar Bizans egemenliğinde kalan bölge 1360 yılından I. Murat zamanında ele geçirilmiş olsa da Cumhuriyet dönemine kadar Osmanlı'nın ilgisini çekmemiş, II. Mahmut sadrazamı Mehmet Selim Sırrı Paşa tarafından fark edilmiştir. 1926 tarihindeki mübadeleye kadar bölgede sadece Rumlar yaşamıştır. Bölgenin tarihteki önemi Doktor Sarandi Arhiyeni tarafından yaptırılan eğitim yapıları ile birlikte artmıştır. Halkın geçim kaynağı önceliği bağcılık, balıkçılık ve deniz nakliyatından oluşmuştur. Şarapçılık nedeni ile bölgede birçok kagir şarap deposu inşa edilmiştir. Gayrimüslim mimarisi özellikleri taşıyan almaşık ve tuğla duvarlı yığma yapılar, ahşap, kagir , karma konutlar Selimpaşa dokusunu oluşturmuştur. 1926 yılındaki mübadele ile yöre halkı Yunanistan'a gönderilirken, Selanik'te yaşayan Türkler bu bölgeye yerleştirilmiştir. Türklerin yerleşmesi ile beraber kiliseler boşaltılmış, zaman içinde yıkılmıştır. Sadece Küçük Kilise, 1808 yangınından kurtulmuş ve günümüzde cami olarak kullanılmaktadır. Bölgedeki diğer önemli eserler Sadrazam Mehmet Selim Sırrı Paşa tarafından yaptırılan İkizli Çeşme'dir. 1898'de İkizli Çeşme'nin hemen yanına yaptırılan Yüzbaşı çeşmesi ve 1910 yılında yaptırılan Havuzlu Çeşme beldedeki diğer önemli eserlerdir. 

Kasabanın ismi Bizanslılar zamanında Epivatos idi. Osmanlılar döneminde Bigados ismiyle anılan belde Cumhuriyet döneminde Selimpaşa adını almıştır. Kasabaya adını veren Selim Sırrı Paşa 1773 yılında Berder’ de doğdu. 1819 da vezirlik rütbesiyle Silistre Beylerbeyliğine atandı. 1824’ te sadrazamlığa getirildi.Mehmet Selim Sırrı Paşa Silistre valiliğinden İstanbul’ a döner iken Bigados’ a uğrayıp orada mola vermiş ve dinlenmiştir. O yıllarda burası temiz hanların bulunduğu bir uğrak yeriydi. Selim Paşa Bigados’ la sürekli ilgilenmiş, sadrazam olduğu zaman da bu köye bir çeşme yaptırmış(1828). Bu çeşme halen İkiz Çeşme olarak anılmaktadır. 

Bizanslılar zamanında Selimpaşa’ nın etrafı surlarla çevriliydi. Kasaba sonradan azize olarak kabul edilen Azize Paraskeva adlı bir kadına aitti. Zamanla Silivri’ de kilise yaptıran Aleksios’ un mülkiyetine geçmiştir. Türkler Selimpaşa’ yı ilk defa Orhan Gazi’ nin oğlu Murad Bey vasıtasıyla ele geçirmiştir. Selimpaşa’ nın kuruluşu çok eski devirlere kadar gider.Osmanlılar Selimpaşa’ yı aldıkları zaman köyün etrafında sağlam bir sur bulunuyordu. Bugün bu surun izine bile rastlanmamaktadır. Selimpaşa’ nın tarih öncesine dayanan bir yerleşim merkezi olduğunu kanıtlayan ve Selimpaşa’ nın 2-2,5 km. batısında bulunan bir höyüğü bulunmaktadır.

Hiç yorum yok

4. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

4. Sınıf Özgün Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf FenBil Yayıncılık Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Sevgi Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Dizin Yayınları Trafik Güvenliği Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Meb Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Koza Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Doku Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Tutku Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yıldırım Yayınları Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Yakın Çağ Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Çalışma Cevapları

4. Sınıf Dikey Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Lider Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayıncılık İngilizce Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Pantera Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

4. Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

5. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

5. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Evrensel İletişim Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Özgün Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Semih Ofset Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf Berkay Yayınları Sosyal Bilgiler Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf Netbil Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf İlke Basım Yayınları Din Kültürü Çalışma Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

5. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları

6. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Türkçe Başak Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Matematik Mega Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Fen Bilimleri Tuna Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Sevgi Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf İngilizce Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Türkçe Ez-De Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Matematik Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Fen Bilimleri Mevsim Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ada Matbaa Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

7. Sınıf İngilizce Pantera Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

7. Sınıf Din Kültürü Gün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Türkçe Dörtel Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Matematik Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf Fen Bilimleri Öğün Yayınları Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İngilizce Tutku Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

8. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayıncılık Çalışma Kitabı Cevapları

8. Sınıf Din Kültürü Gizem Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

9. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

9. Sınıf MEB Yayınları Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Coğrafya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Fizik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları İngilizce Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

9. Sınıf İngilizce Teenwise MEB Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Kimya Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Matematik Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Tarih Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Temel Dini Bilgiler (İslam 1-2) Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf MEB Yayınları Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

9. Sınıf Müzik Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Demokrasi Ve İnsan Hakları Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları

10. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Matematik Ders Kitabı Tuna Yayınları

10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Ders Kitabı BirYay Yayınları

10. Sınıf Kimya Ders Kitabı Tutku Yayınları

10. Sınıf Fizik Ders Kitabı Mega Yayınları

10. Sınıf Hz. Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Ata Yayınları

10. Sınıf Biyoloji Açılım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Coğrafya Ders Kitabı Gün Yayınları

10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Dikey Yayınları cevapları

10. Sınıf Din Kültürü Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Korza Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

10. Sınıf Arapça Meb Yayınları Çalışma Kitabı Cevapları

11. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

11. Sınıf Akaid ve Kelam Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Felsefe Semih Ofset SEK Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Seçmeli Tarih Ders Kitabı Cevapları Meb Yayınları

11. Sınıf Biyoloji Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Fizik Netbil Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İnkılap Tarihi Top Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Kimya Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf Dil ve Anlatım Yıldırım Yayınları Ders Kitabı Cevapları

11. Sınıf İleri Temel Matematik Ders Kitapları Cevapları

11. Sınıf Türk Edebiyatı Ekoyay Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. SINIF DERS VE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

12. Sınıf Hz Muhammedin Hayatı Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Nova Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Matematik Dikey Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Mantık Cem Veb Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Türk Edebiyatı Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Coğrafya Lider Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Dil ve Anlatım MHG Yayınları Cevapları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Top Yayıncılık Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Temel Düzey Matematik Gezegen Yayınları Ders Kitabı Cevapları

12. Sınıf Trafik ve İlkyardım Semih Ofset Yayınları Ders Kitabı Cevapları

4. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 5. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 6. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 7. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 8. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 9. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 10. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 11. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, 12. Sınıf Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Matematik Ders Kitabı Cevapları, Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları, İngilizce Ders Kitabı Cevapları, Sosyal Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları, Müzik Ders Kitabı Cevapları, Arapça Ders Kitabı Cevapları, İnkılap Tarihi Ders Kitabı Cevapları, Fizik Ders Kitabı Cevapları, Kimya Ders Kitabı Cevapları, Biyoloji Ders Kitabı Cevapları, Tarih Ders Kitabı Cevapları, Türkçe Ders Kitabı Cevapları, Coğrafya Ders Kitabı Cevapları, Almanca Ders Kitabı Cevapları, Felsefe Ders Kitabı Cevapları, Türk Edebiyatı Ders Kitabı Cevapları, Dil ve Anlatım Ders Kitabı Cevapları, Hz Muhammedin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Akaid ve Kelam Ders Kitabı Cevapları, Proje Hazırlama Ders Kitabı Cevapları, Mesleki Arapça Ders Kitabı Cevapları, Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Cevapları, Peygamberimizin Hayatı Ders Kitabı Cevapları, Trafik ve İlkyardım Ders Kitabı Cevapları, Mantık Ders Kitabı Cevapları

Blogger tarafından desteklenmektedir.